สถานะของท่าน

คะแนนของท่าน

่านต้องมีคะแนนสะสมอีก

คะแนนหรือการเข้าพักอีก

ืนในโรงแรมที่เข้าร่วม จึงจะสามารถรับบัตร

ให้พันธมิตรของเราได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับท่าน

ให้พันธมิตรของเราได้ร่วมดูแลท่านเหมือนที่เราทำ ให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

ที่นี่ ท่านได้รับ

เอกสิทธิ์เหนือใคร

ประโยชน์สุดพิเศษกับพันธมิตรของเรา

สำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดของท่าน

รับคะแนน Rewards กับพันธมิตรของเรา

ให้ท่านสะสมคะแนนได้เร็วขึ้นกับพันธมิตรของโปรแกรม

ค้นหา

แลกคะแนน Rewards กับพันธมิตรของเรา

หากท่านมีคะแนนสะสมและอยากใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตร อย่ารอช้า แปลงคะแนนได้ทันที

ค้นหา

ประโยชน์อื่นๆ ของ Le Club AccorHotels

จอง เข้าพัก รับคะแนน

คืนที่ท่านเข้าพักสามารถเพิ่มคะแนนได้

เพิ่มเติม
สะสมคะแนน Rewards

มีหลายวิธีในการรับคะแนน ใช้คะแนน Rewards ของท่าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้คะแนน Rewards

อิ่มเอมกับสิทธิประโยชน์มากมายในโรงแรมและกับพันธมิตรของเรา

รับสิทธิพิเศษ

เราได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปของโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะใหม่ๆ เหล่านี้ เงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 กรุณาอ่านเงื่อนไขดังกล่าว :