Zaktualizowaliśmy Ogólne Warunki Użytkowania Programu, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r :