Miles+Points

1. BIJZONDERE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Le Club AccorHotels en Flying Blue zijn van toepassing op Miles + Points. In geval van een geschil zijn onderhavige bijzondere voorwaarden bepalend.

2. KENMERKEN MILES+POINTS

U moet reeds lid van het Le Club AccorHotels en het Flying Blue programma zijn om te kunnen profiteren van deze aanbieding en u heeft de Algemene Voorwaarden van beide programma's geaccepteerd.

Met MIles+Points kunnen leden van Le Club AccorHotels en leden van Flying Blue ongeacht hun status Rewards-punten en Flying Blue miles sparen met hun overnachting in deelnemende hotels van het programma Le Club AccorHotels en met vluchten van de ondernemingen Air France en KLM die deelnemen aan het Flying Blue Programma.

3. INSCHRIJVING VOOR MILES + POINTS

Uw inschrijving voor Miles+Points vindt plaats via www.accorhotels.com of via www.flyingblue.com. Indien uw inschrijving plaatsvindt via www,accorhotels.com, dan dient u ingelogd te zijn met uw Le Club AccorHotels-account en vervolgens in te loggen op uw Flying Blue-account, of u in te schrijven voor het programma Flying Blue met behulp van de inlogmodule die u wordt aangeboden. Vervolgens kunt u uw Le Club AccorHotels-account koppelen met uw Flying Blue-account. Indien u geen lid bent van Le Club AccorHotels, dan dient u zich aan te melden voor het programma Le Club AccorHotels via www.accorhotels.com. Indien uw inschrijving plaatsvindt via www.flyingblue.com, dan dient u ingelogd te zijn met uw Flying Blue-account en vervolgens in te loggen op uw Le club AccorHotels-account, of u in te schrijven voor het programma Le Club Accorhotels met behulp van de inlogmodule die u wordt aangeboden. Vervolgens kunt u uw Le Club AccorHotels-account koppelen met uw Flying Blue-account. Bent u geen lid van Flying Blue, dan dient u zich in te schrijven op de website www.flyingblue.com. De inschrijving voor Miles+Points geldt uitsluitend voor de accounts van AccorHotels en Flying Blue die op uw naam staan. Uw account van Le Club AccorHotels en uw account van Flying Blue dienen onder dezelfde voor - en achternaam geregistreerd te staan.

4. PUNTENCALCULATOR EN PUNTEN EN MILES SPAREN

In het kader van een overnachting in een van de deelnemende hotels van het programma Le Club AccorHotels kunnen leden van Le Club AccorHotels die zich ingeschreven hebben voor Miles+Points Rewards-punten of Status-punten sparen op hun Le Club AccorHotels-accounts zoals die normaliter gespaard worden door leden op basis van geldige overnachtingen op basis van de toepassing van de algemene voorwaarden van het programma Le Club AccorHotels. In het kader van deze geldige overnachtingen kunnen leden van Le Club AccorHotels die eveneens lid zijn van Flying Blue en die zich hebben ingeschreven voor de aanbieding Miles + Points Flying Blue miles sparen op basis van de volgende calculator, Voor elke 10 Euro die u uitgeeft:

Status Le Club AccorHotels Flying Blue-miles verdiend op verblijven voltooid bij alle deelnemende merken van Accor, met uitzondering van Adagio, Adagio Access, ibis, ibis Styles en Mama Shelter Flying Blue miles gespaard met overnachtingen bij ibis, ibis Styles en Mama Shelter Flying Blue miles gespaard met overnachtingen bij Adagio Flying Blue miles gespaard met overnachtingen bij Adagio Access
Classic 10 5 4 2
Silver 10 5 4 2
Gold 10 5 4 2
Platinum 10 5 4 2

Bij het nemen van een vlucht die wordt uitgevoerd en gecommercialiseerd door Air France, KLM en die in aanmerking komt voor het Flying Blue-programma, verdienen Flying Blue-leden die zich hebben ingeschreven voor de Miles + Points-aanbieding de Flying Blue-miles en XP's die zijn meestal verdiend door Leden bij het voltooien van een in aanmerking komende vlucht in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het Flying Blue-programma. Bij het voltooien van de hiervoor genoemde in aanmerking komende vlucht, verdienen Flying Blue-leden die ook lid zijn van het Le Club AccorHotels programma en zich hebben ingeschreven voor de Miles + Points-aanbieding Rewards-punten die worden bijgeschreven op hun Le Club AccorHotels account volgens de volgende schaal, Voor elke 10 Euro die u uitgeeft

Status Flying Blue Le Club AccorHotels Rewards-punten gespaard met vluchten die verhandeld en uitgevoerd worden door AF-KL-A5 Le Club AccorHotels Rewards-punten gespaard met betaalde opties van upgrades, stoelen, maaltijden en bagage op vluchten die verhandeld en uitgevoerd worden door AF-KL-A5
ONTDEK 5 5
Silver 5 5
Gold 5 5
Platinum 5 5

Om uw Rewards-punten bijgeschreven te krijgen op uw account van Le Club AccorHotels en uw Flying Blue miles bijgeschreven te krijgen op uw Flying Blue account in het kader van overnachtingen in deelnemende hotels van het programma Le Club AccorHotels, dient u uw kaartnummer op te geven van uw Le Club AccorHotels loyalty kaart tijdens de reservering en dient u uw kaart bij aankomst te tonen bij de receptie van het hotel.

Om uw miles bijgeschreven te kjrijgen op uw account van Flying Blue en uw Rewards-punten op uw account van Le Club AccorHotels in het kader van uw geldige vluchten in het kader van Miles+Points, dient u uw kaartnummer van uw Flying Blue-kaart op te geven tijdens de reservering of tijdens de check-in.

De activiteiten die in aanmerking komen voor de dubbele spaaroptie zijn de activiteiten die uitgevoerd zijn na de aanmelding voor het programma Miles + Points, ongeacht de datum van aankoop van de vlucht of de datum van aankoop van de overnachting. Het verzoek om te kunnen profiteren van het voordeel dat gerelateerd is aan Miles + Points dient tijdens de aanmeldingsperiode te worden gedaan. Zo geeft een verzoek om bijschrijving met terugwerkende kracht na uitschrijving voor het programma Miles + Points geen recht op de dubbele spaaroptie (ook niet wanneer de activiteit heeft plaatsgevonden tijdens de periode van aanmelding).

Uw Rewards-punten van Le Club AccorHotels en uw Flying Blue miles worden 10 dagen na het afronden van uw overnachting of uw vlucht bijgeschreven.

Miles + Points werkt op basis van beschikbaarheid. Voor elk hotel en voor elke vlucht zijn op de publieke reserveringstarieven de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.<br>

Miles + Points is niet van toepassing op overnachtingen in de partnerhotels van het programma Le Club AccorHotels en het programma Flying Blue, en is evenmin van toepassing op luchtvaartpartners van Le Club AccorHotels en van het programma Flying Bllue.

5. STATUS-OVERNACHTINGEN EN XP SPAREN

Leden die ingeschreven zijn voor Miles + Points ontvangen na hun eerste geldige overnachting een welkomstaanbieding van 1 status-overnachting op hun Le Club AccorHotel-account en 5 XP op hun Flying Blue-account.

Leden die zich hebben aangemeld voor Miles + Points ontvangen na hun eerste geldige vlucht een welkomstaanbieding van 5XP op hun Flying Blue-account en 1 status-overnachting op hun Le Club Accorhotels-account.

Deze twee voordelen welkomstvoordelen cumuleerbaar en de datum van bijschrijving is de datum waarop de activiteit wordt uitgevoerd.

Deze voordelen kunnen slechts eenmaal per account worden toegekend (in totaal 10 XP per Flying Blue-account en in totaal 2 overnachtingen per Le Club AccorHotels-account), ook wanneer er sprake is van meerdere inschrijvingen.

6. STARTERSAANBIEDING YOUBOOX

Leden die zich hebben aangemeld voor Miles + Points ontvangen na hun eerste geldige overnachting of hun eerste geldige vlucht een gratis abonnement van 6 maanden bij de partner Youboox. Hierbij geldt een limiet van 150.000 inschrijvingen per jaar en een maximum van 50.000 actieve gebruikers per maand (een lid van Miles + Points dat zich minimaal eenmaal per maand aanmeldt via zijn Youboox-account). Dit abonnement geeft leden die zich hebben aangemeld voor Miles+Points toegang tot een vooraf door Youboox bepaalde selectie van literaire werken voor Flying Blue en Le Club AccorHotels. Youboox, Le Club AccorHotels en Flying Blue behouden zich het recht voor om deze selectie op basis van een gezamenlijk besluit te wijzigen of om het aanbod niet meer aan te bieden aan leden van Miles+Points. In het kader van de inschrijving voor Youboox en het gebruik van het abonnement van Youboox zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van Yoouboox van toepassing. Leden die zich hebben aangemeld voor Miles + Points en die in aanmerking komen voor een startersaanbieding van Youboox, ontvangen een uitnodiging via e-mail van Flying Blue of Le Club AccorHotels binnen 3 maanden. Via deze uitnodiging kunnen leden die hiervoor in aanmerking komen hun inschrijving bij Youboox afronden en profiteren van het gratis abonnement van 6 maanden. Aan het einde van het abonnement van 6 maanden heeft Youboox het recht contact op te nemen met de leden die tijdens de inschrijving hebben aangegeven dat zij akkoord gingen met het ontvangen van berichten van Youboox, zodat Youboox hen kan voorstellen hun abonnement te verlengen en daarbij te profiteren van een korting van 50%.

7. Overzetten van Rewards-punten naar Flying Blue miles op verzoek

Het lid van Le Club AccorHotels dient lid te zijn van het programma Flying Blue voordat het lid zijn Rewards-punten kan omzetten. De omzetting kan uitsluitend plaatsvinden naar een Flying Blue account dat op dezelfde naam staat en kan uitsluitend plaatsvinden tussen een accounts van Le Club Accorhotels en Flying Blue die gekoppeld zijn aan de aanbieding Miles + Points.

De minimum drempel is 2.000 Rewards-punten per conversie op basis van de volgende calculator:

2.000 Rewards-punten = 1.000 Flying Blue miles

De omzetting zal binnen 10 dagen worden uitgevoerd en is onomkeerbaar.

8 Omzetting Flying Blue miles in Le Club AccorHotels op verzoek

Een lid van Flying Blue dient lid te zijn van het programma Le Club AccorHotels voordat het Flying Blue miles kan omzetten. De omzetting kan uitsluitend plaatsvinden vanaf een Flying Blue account dat op dezelfde naam staat en kan uitsluitend plaatsvinden tussen een accounts van Le Club Accorhotels en Flying Blue die gekoppeld zijn aan de aanbieding Miles + Points.

De minimum drempel is 4.000 Flying Blue miles per conversie op basis van de volgende calculator:

4.000 Flying Blue miles - = 1.000 Rewards-punten.

Omzettingen vinden direct plaats en zijn onomkeerbaar

9. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET LID

Het niet naleven van onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden van Miles+POints, door het lid, het misbruiken of het frauduleus gebruiken van kaarten van Miles of van Rewards-punten, het vervalsen van gecommuniceerde informatie evenals de manifestatie van schadelijk of laakbaar gedrag van het lid of een persoon die het lid begeleidt (met name hinderlijk, kwaadwillend of beledigend gedrag jegens het hotelpersoneel, het luchtvaartpersoneel of de clientèle), of het vertonen van dergelijk gedrag tijdens een evenement dat georganiseerd wordt door een van de twee Programma's, kan indien de beheerders van de Programma's dit nodig achten, leiden tot de tijdelijke schorsing van het lidmaatschap van een lid van Miles+Points en/of de bijbehorende loyalty programma's. De ontbinding van de accounts en de aanmelding leiden tot de verwijdering van de reeds gespaarde Punten en de miles op de kaarten van het lid. De schorsing of ontbinding zal plaatsvinden ongeacht de mogelijkheden voor het ondernemen van verdere maatregelen tegen het lid door de beheerders van de Programma's.

10. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

• nummer van de Le Club AccorHotels-kaart, het nummer van de Flying Blue-kaart, achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum en aantal bij te schrijven punten;

• Gegevens die verzameld zijn door Flying Blue via Le Club AccorHotels voor elke geldige uitgave:

o Naam, merk, stad en land van het hotel waarin het lid heeft overnacht

o Overnachtingsdata

o Reserveringsdata

o Reden verblijf: zakelijk of vrije tijd

• Gegevens die verzameld zijn door Le Club AccorHotels via Flying Blue voor elke geldige uitgave:

o Vluchtnummer van de verkochte vlucht (op het ticket van de klant)

o Vertrekpunt en bestemming van de vlucht

o Reserveringsklasse

o Data heen- en terugvlucht

o Gegevens over meervoudige bestemmingen of aankomst afwijkend van terugreis

o Reserveringsdata

o Reden verblijf: zakelijk of vrije tijd

11. ACCEPTATIE VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN MILES+POINTS, REGLEMENT GESCHILLEN EN GELDENDE WETGEVING

Het aanmelden voor Miles+Points impliceert de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door het Lid. De onderhavige Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere teksten.

In het geval van een geschil tussen het Lid, Air France KLM en Accor SA ten aanzien van de algemene gebruiksvoorwaarden van Miles+Points, wordt het lid geïnformeerd dat hij een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of elke andere alternatieve schikkingsregeling. Bij het uitblijven van een minnelijke schikking binnen 60 dagen na de aanhangigmaking van de klantenservice, kan het Lid een beroep doen op een bemiddelaar op het gebied van Toerisme en Reizen, en wel tot uiterlijk 12 maanden nadat de eerste klacht is ingediend. De gegevens van de bemiddelaar en de methode van aanhangigmaking zijn vastgelegd onder de rubriek 'Help'.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld onder de Franse wetgeving, zonder dat hierbij verplichte beschermende maatregelen die eventueel van toepassing zijn in het vestigingsland van de consument gehinderd worden.

12. Ontbinding Miles + Points op initiatief van het Lid

Het Lid kan op elke gewenst moment besluiten te stoppen met het profiteren van de voordelen van Miles+Points. Het Lid hoeft hiervoor alleen een verzoek in te dienen via de rubriek 'Help' of gebruik te maken van de rubriek 'Contact' op de website van AccorHotels.com.

Indien een Lid zich uitschrijft voor het programma Miles + Points blijven zijn accounts voor Le Club AccorHotels en Flying Blue bewaard.

Het is mogelijk later opnieuw in te schrijven, maar daarbij bestaat geen recht op een inschrijfbonus.

De uitschrijving leidt tot de annulering van de dubbele spaaroptie voor alle activiteiten waarvoor nog geen punten zijn bijgeschreven.

13. OPHEFFING ACCOUNT

De opheffing van ofwel het Le Club AccorHotels-account, ofwel het Flying Blue account leidt automatisch tot de intrekking van het Miles+Points-programma.

U kunt punten verdienen door te boeken bij onze hotels.

Reserveren

Ook lid worden? Het is gratis!

Lid worden

Merken die deelnemen aan het loyalty programma Le Club AccorHotels