Våra varumärken

ACCOR S.A:s försäljningsvillkor

ACCOR är ett aktiebolag som är registrerat i handels- och företagsregistret under numret RCS Nanterre 602 036 444, med huvudkontor på 82, Rue Henri Farman CS20077, 92445 Issy-les-Moulineaux, Frankrike, vars gemenskapsinterna VAT-nummer är FR 93 602 036 444 och som anges i registret för resebyråer och andra researrangörer under numret IM091100035. Garant: WHITE ROCK Insurance PCC Limited, Suite 913 Europort, GX11 1AA GIBRALTAR. Försäkringsgivare: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, Tour Opus, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense (kallas hädanefter ”ACCOR S.A.”).

(Du kan nå oss på telefonnummer: +33 (0)1 45 38 86 00)

1. Inledning

1. Innan beställningen av tjänster måste kunder uppge att bokningen av dessa tjänster är för personligt bruk.

2. Som konsument har kunden vissa rättigheter. Dessa ifrågasätts om kunden använder de bokade tjänsterna för syften som rör dennes kommersiella verksamhet, industriella verksamhet, affärsverksamhet, yrkesverksamhet eller jordbruksverksamhet.

3. All information på webbplatsen och genom mobila tjänster som gör det möjligt att boka tjänster är tillgänglig på franska såväl som på flera andra språk.

4. Kunderna bekräftar att de har full rättskapacitet att åta sig dessa villkor.

5. Kunden godkänner ACCOR S.A:s försäljningsvillkor och försäljningsvillkoren för det bokade priset vid tidpunkten för bokningen – ingen bokning är möjlig utan det här avtalet.

6. Kunder har möjlighet att spara och redigera dessa villkor genom att använda standardfunktionerna på sina webbläsare eller datorer.

Högst upp på sidan

1. ACCOR S.A. publicerar och driver hotellbokningswebbplatsen www.accorhotels.com och AccorHotels mobila tjänst.

1.1 AccorHotels tjänster

2. På webbplatsen och genom mobila tjänster kan användaren boka rum på olika hotellvarumärken som förvaltas av ACCOR S.A.

3. Andra tjänster kan bokas genom webbplatsen eller mobiltjänsterna hos affärspartners till ACCOR S.A. Bokningar görs direkt mellan kunden och ACCOR S.A:s affärspartners.

4. Kunden bekräftar mottagande av all nödvändig information från ACCOR S.A. på webbplatsen eller mobiltjänsterna.

5. Alla bokningar som görs via webbplatsen eller mobiltjänsterna medför automatiskt konsultation och fullständigt och oreserverat godtagande av dessa villkor samt försäljningsvillkoren för det bokade beloppet.

6. Webbplatsen och mobiltjänsterna innehåller följande information:

7. Det erbjudna boendets huvudsakliga egenskaper, boendets priser och tillgängliga datum visas på varje hotellsida under bokningsprocessen.

Högst upp på sidan

1.2 Partnertjänster

1. ACCOR S.A. sluter partnerskapsavtal med resewebbplatser som tillhör tredje part. Dessa partnerskap syftar till att göra det möjligt för kunden att söka, välja och boka rum på de olika hotellvarumärkena som förvaltas av ACCOR S.A, genom partnertjänster på partners webbplatser och mobila tjänster, utan att lämna partnerwebbplatsens eller den mobila partnertjänstens gränssnitt (men ändå direkt genom ACCOR S.A.).

2. På webbplatsen och genom mobila tjänster kan användaren boka rum på olika hotellvarumärken som förvaltas av ACCOR S.A.

3. Kunden bekräftar mottagande av all nödvändig information från ACCOR S.A. på webbplatsen eller mobiltjänsterna.

4. Vid alla bokningar av rum på något av ACCOR S.A:s hotellvarumärken, via webbplatsen eller en partners mobila tjänster krävs att du läser igenom och utan förbehåll godkänner de specifika partnervillkoren, försäljningsvillkoren för det bokade priset och ACCOR S.A:s försäljningsvillkor.

5. Följande information ges under de olika stegen i bokningsprocessen via partnertjänsten på webbplatsen eller varje partners mobila tjänst:

6. Det erbjudna boendets huvudsakliga egenskaper, boendets priser och tillgängliga datum visas på varje hotellsida under bokningsprocessen.

Högst upp på sidan

2. Förklaringar

Termerna som används i detta dokument definieras som följer:

”bekräftelse av mottagande”:
E-postmeddelande som skickas till kunden via AccorHotels webbplats eller mobila tjänster. Det innehåller en sammanfattning av kundens bokning och en bekräftelse på att denna har tagits emot av AccorHotels via dess webbplats eller mobila tjänster.
För partnertjänster innebär det ACCOR S.A:s e-postmeddelande till kunden med en sammanfattning av bokningen som har gjorts av kunden via en tjänst som finns på en partnerwebbplats eller en partners mobila tjänster. Det är en mottagningsbekräftelse från ACCOR S.A.
”försäljningsvillkor för det bokade priset”:
Särskilda villkor för varje bokning som görs av kunden gällande bokningens betalning och huruvida bokningen kan ändras och avbokas.
”bokningsbekräftelse”:
Virtuellt dokument med en sammanfattning av tjänsterna som har bokats av kunden på webbplatsen eller via mobila tjänster, och som möjligen uppger kundens betalkortsnummer i samband med en förskottsbetalning eller garanti. Kundens godkännande av bokningsbekräftelsen är bindande.
”kund”:
En person som inte agerar på ett sätt som faller inom ramen för hans eller hennes kommersiella verksamhet, industriella verksamhet, affärsverksamhet, yrkesverksamhet eller jordbruksverksamhet.
”mail” :
Meddelande, i text-, röst-, ljud- eller bildformat, som har skickats av ett offentligt kommunikationsnätverk och som lagras på en nätverksserver eller i mottagarens arbetsstationsutrustning tills det har hämtats av nämnda mottagare.
bokningsförfrågan”:
Kundförfrågan om bokning av ett hotellrum som skickas via webbplatsen eller mobila tjänster som tillhör ACCOR S.A. eller dess partner
”Samarbetspartner”:
Tjänsteleverantörer (i) som är tillgängliga via AccorHotels webbplats eller mobila tjänster och/eller (ii) gör det möjligt för användaren att komma till webbplatsen eller mobila tjänster via deras egna webbplatser, mobila tjänster eller andra verktyg, däribland i synnerhet researrangörer, biluthyrningsföretag, försäljare av tåg- och flygbiljetter och prisjämförelsesidor.
”bokning online”:
Bokning av hotellrum via det virtuella bokningsformuläret på webbplatsen eller mobila tjänster som tillhandahålls av ACCOR S.A. eller dess partner.
”service”:
Bokning av hotellrum vars huvudegenskaper visas på AccorHotels webbplats eller via dess mobila tjänster.
”partnertjänst”:
Bokning av hotellrum vars huvudegenskaper visas på de listor över hotell som finns på webbplatsen, i mobila tjänster och/eller något annat partnerverktyg.
”Mobiltjänster”:
Alla tjänster och protokoll som gör det möjligt att koppla upp mobila enheter till internet, och i synnerhet att möjliggöra konsultation och bokning av ACCOR S.A:s hotelltjänster.
”webbplatsen”:
Elektronisk tjänst som sköts av ACCOR S.A. på internet, och som är tillgänglig på www.accorhotels.com

Högst upp på sidan

3. Ämne

1. I de här villkoren definieras parternas rättigheter och skyldigheter inom ramen för fjärrbokning av tjänster som erbjuds av ACCOR S.A. och dess partner på webbplatsen och via mobila tjänster.

2. De täcker alla steg som krävs mellan bägge parter som ingår i kontraktet, under och efter bokningen.

3. Kunder bekräftar att de har läst och accepterat dessa användar- och försäljningsvillkor för det bokade beloppet, tillgängligt på webbplatsen och i mobiltjänsterna. Dessa villkor inkluderar också kundens rättigheter till skydd av personuppgifter. Genom att acceptera de här villkoren godtar kunden uttryckligen villkoren i dessa stadgar.

Högst upp på sidan

4. Tillämpningsområde

Försäljningsvillkoren gäller alla bokningar som görs på internet, webbplatsen eller via mobila tjänster som tillhör ACCOR S.A. och dess partner.

Högst upp på sidan

5. Varaktighet

1. Försäljningsvillkoren gäller under hela den tid som ACCOR S.A:s tjänster och partnertjänster är tillgängliga på webbplatsen och via mobila tjänster.

2. ACCOR S.A. förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent stänga ned tillgången till webbplats och/eller mobiltjänster eller bokningssidan online utan förvarningar.

Högst upp på sidan

6. Villkorens verkställighet

Under alla omständigheter är det den kundbindande versionen av försäljningsvillkoren som träder i kraft vid tidpunkten för en bokning på webbplatser eller via mobila tjänster.

Högst upp på sidan

7. Bokningar

1. Kunden väljer bland de tjänster som visas på webbplatsen eller via mobila tjänster som tillhör AccorHotels eller dess partner.

2. Kunden bekräftar att han eller hon känner till typen av, syftet med och bokningsmetoderna för de tjänster som finns på AccorHotels eller en partners webbplats eller i deras mobila tjänster, och har begärt och fått den nödvändiga och/eller kompletterande information som behövs för att göra en bokning med kännedom om alla fakta.

3. På webbplatsen får kunden, som individ och för eget bruk, boka högst tre (3) rum per bokning och högst ett (1) rum via en enda mobil tjänst. För bokningar som gäller företagsgrupper, möten, seminarier osv. ska avsnittet AccorHotels Professional Solutions på webbplatsen www.accorhotels.com användas.

4. Kunden är ensam ansvarig för sitt val av tjänster och dessa tjänsters lämplighet för dennes behov. Inget ansvar ligger på ACCOR.S.A. i det avseendet.

5. Bokningen anses ha accepterats av kunden i slutet av bokningsprocessen.

Högst upp på sidan

8. Bokningsprocess

8.1 AccorHotels tjänster

1. Kunden gör bokningar via det virtuella bokningsformuläret som finns online på AccorHotels webbplats eller via dess mobila tjänster.

2. En bokning anses ha gjorts när ACCOR S.A. har mottagit bokningsformuläret eller bokningsförfrågan, eller när en förskottsbetalning har utförts online med ett bankkort.

3. Innan bokningen utförs måste kunder fylla i informationen som krävs i bokningsformuläret eller -förfrågan.

4. Kunder intygar att den sända informationen är riktig och sann.

5. Bokningsprocessen inkluderar följande huvudsteg:

 1. Steg 1: Att hitta ett hotell och att välja ett rum och pris.
 2. Steg 2: Att välja, i förekommande fall, en eller flera kompletterande tjänster (endast tillämpligt på webbplatsen).
 3. Steg 3: Att kontrollera den detaljerade bokningsinformationen, slutsumman och gällande försäljningsvillkor samt att göra ändringar i valet (rum, pris, kompletterande tjänster), om detta är nödvändigt. Ändringar kan endast utföras om bokningen görs online.
 4. Steg 4: Att fylla i detaljerade kunduppgifter.
 5. Steg 5: Att fylla i kreditkortsuppgifter vid garantiförfrågan eller förskottsbetalning.
 6. Steg 6: Att konsultera och acceptera försäljningsvillkoren samt försäljningsvillkoren för det bokade beloppet innan bokningen bekräftas.
 7. Steg 7: Kunden bekräftar bokningen.

Högst upp på sidan

8.2 Partnertjänster

1. Bokningar av kunden görs via partnertjänster med det virtuella bokningsformuläret som finns på webbplatsen och via varje partners mobila tjänster.

2. En bokning anses ha gjorts när ACCOR S.A. har mottagit bokningsformuläret eller bokningsförfrågan, eller när en förskottsbetalning har utförts online med ett bankkort.

3. Innan bokningen utförs måste kunder fylla i informationen som krävs i bokningsformuläret eller -förfrågan.

4. Kunder intygar att den sända informationen är riktig och sann.

5. Bokningsprocessen inkluderar följande huvudsteg:

 1. Steg 1: Att hitta ett hotell och att välja ett rum och pris.
 2. Steg 2: Att kontrollera den detaljerade bokningsinformationen, slutsumman och gällande försäljningsvillkor samt att göra ändringar i valet (rum, pris, kompletterande tjänster), om detta är nödvändigt. Ändringar kan endast utföras om bokningen görs online.
 3. Steg 3: Att fylla i detaljerade kunduppgifter.
 4. Steg 4: Läsa och godkänna ACCOR:s försäljningsvillkor, de specifika partnerförsäljningsvillkoren och försäljningsvillkoren för det bokade priset innan bokningen bekräftas.
 5. Steg 5: Att fylla i kreditkortsuppgifter vid garantiförfrågan eller förskottsbetalning.
 6. Steg 6: Kunden bekräftar bokningen.

9. Bokningsbekräftelse

1. Webbplatsen och mobila tjänster som tillhör AccorHotels eller dess partner bekräftar kundens bokning omedelbart genom att skicka ett e-postmeddelande till kunden på den e-postadress som denne tidigare har uppgett.

2. För bokningar online sammanfattar det via mail skickade bokningsbekräftelsen avtalserbjudandet, de bokade tjänsterna, priser, försäljningsvillkor som har godkänts av kunden för det bokade beloppet, bokningens datum, information om kundtjänst efter köp och adressen till den juridiskt ansvariga hotellförsäljarens kontor, dit kunden ska skicka eventuella klagomål.

Högst upp på sidan

10. Kundtjänst

Vår kundtjänst tar emot klagomål som gäller hotellbokningar.

Gå till supportsidan

Om du vill skriva till oss:

Service Clientèle Réservation
2 Rue de la Mare Neuve 
91021 Evry, FRANKRIKE

Högst upp på sidan

11. Avbokning eller ändring utförd av kunden

1. Kunder påminns om att de, i enlighet med artikel L. 221-28 i franska konsumentlagen, inte har någon ångerrätt på grund av artikel L. 221-18 i franska konsumentlagen.

2. Försäljningsvillkoren för det bokade beloppet beskriver villkoren för avbokning och/eller ändring av bokningen i specifikationerna.

3. Bokningar som förskottsbetalas kan inte ändras och/eller avbokas under några omständigheter, och summor som har betalats i förväg som deposition kan inte återbetalas. Detta indikeras i försäljningsvillkoren för beloppet.

4. När det tillåts i försäljningsvillkoren för det bokade beloppet:
Bokningar kan avbokas direkt på webbplatsen eller via mobiltjänsterna på sidan ”Ändra din bokning eller avboka”.
Ändringar i bokningen kan göras direkt via hotellet, vars telefonnummer visas i bokningsbekräftelsen, som skickas på mail

5. Om vistelsen avbryts i förtid av kunden ska hela det avtalade priset betalas. Av den orsaken sker ingen återbetalning av bokningar som har förskottsbetalats.

6. Om inget annat uttryckligen är överenskommet måste kunder tömma sina rum före kl. 12 på bokningens sista dag. Om detta inte sker debiteras en extra natt.

7. En bokning är personlig och kan inte i något fall överlåtas till tredje part – vare sig kostnadsfritt, mot en avgift eller i kommersiellt syfte.

Högst upp på sidan

12. Hotellvistelse

1. I enlighet med reglerna i vissa länder kan kunder på ankomst till hotellet ombes att fylla i ett polisregistreringskort. För detta ändamål kommer kunder att ombes visa identitetshandlingar i syfte att kontrollera och avgöra om de behöver fylla i registreringskortet eller inte.

2. Vissa hotell accepterar vissa husdjur under förutsättning att de hålls i koppel eller i bur på hotellets offentliga områden (för att kontrollera om ett hotell accepterar husdjur eller ej, hänvisas kunder till den detaljerade hotellinformationen på webbplatsen eller i mobiltjänsterna). Av hygieniska skäl är husdjur inte tillåtna i matsalar/restauranger

3. Kunder går med på och åtar sig att använda sina rum på ett ansvarsfullt sätt. Därför kan allt uppförande som går emot vad som är god ton och den allmänna ordningen resultera i att hotellvärden ber kunderna lämna hotellet, utan någon som helst kompensation och/eller återbetalning, om betalning redan har utförts. Om ingen betalning har utförts måste kunden betala priset för nätterna som föregått den dagen, då han eller hon är tvungen att lämna hotellet.

4. Vissa Accorhotell har interna ordningsregler för sina kunder. Kunder måste acceptera och är förpliktigade att respektera dessa stadgar. Om en kund inte skulle respektera något av villkoren i hotellets interna ordningsregler kommer hotellvärden att vara skyldig att be kunderna lämna hotellet utan någon som helst kompensation och/eller återbetalning, om betalning redan har utförts.

5. Vissa hotell erbjuder tillgång till wifi (mot avgift eller inkluderat) vilket gör det möjligt för kunder att koppla upp sig på internet. Kunder förpliktigar sig att se till att nätverksresurserna som har gjorts tillgängliga för dem av hotellet inte används på något sätt för att reproducera, framställa, anskaffa eller offentliggöra produkter eller föremål som skyddas av copyrightlagen eller av en liknande lag, såsom texter, bilder, fotografier, musik, audivisuella produkter, programvaror eller tv-spel, utan tillstånd av copyrightinnehavaren i enlighet med vad som föreskrivs i Bok I och Bok II i franska lagen om immateriella rättigheter när detta tillstånd krävs. Kunder som inte uppfyller dessa ovannämnda åtagandenriskerar att ställas till svars för överträdelse av copyrightlagen (artikel L. 335-3 i den franska lagen om immateriella rättigheter). Detta är straffbart med en bot på 300 000 euro och tre års fängelse. Kunder måste också efterleva säkerhetspolicyn, som krävs av hotellets internetleverantör och med reglerna för att använda säkerhetsresurser, vars syfte är att förhindra olagliga bruk av dataresurser, samt avstå från varje handling som kan underminera effektiviteten hos dessa resurser.

Högst upp på sidan

13. Garantier

1. Kunder kommer att få en avtalsenlig garanti som gäller för tjänsten.

Högst upp på sidan

14. Ansvar

14.1 Allmän information

1. Fotografier på webbplatsen och i mobila tjänster som tillhör AccorHotels eller dess partner är endast vägledande. Alla ansträngningar görs för att säkerställa att fotografier, grafiska bilder och text som används för att illustrera hotellen ger en så korrekt bild som möjligt av boendet som erbjuds. Trots detta kan avvikelser förekomma – i synnerhet efter byte av möbler och renoveringar.

2. ACCOR S.A. ansvarar inte för bokningar som inte tillhandahålls eller som inte tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt i händelse av force majeure, oförutsägbara eller oöverkomliga handlingar av tredje part eller handlingar av kunder, i synnerhet icke-åtkomst till internet, oförmåga att öppna webbplatsen, intrång, virus eller icke-auktoriserad förskottsbetalning av kortinnehavarens bank.

3. Vissa länkar kan leda till andra sidor än ACCOR S.A:s webbplats eller mobiltjänster. ACCOR S.A. tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser eller för de tjänster, som de erbjuder.

4. Varje bokning eller betalning som är oriktig, ineffektiv, ofullständig eller bedräglig av någon anledning, som kan tillskrivas kunden, resulterar i att bokningen annulleras på kundens bekostnad, utöver eventuella rättsliga åtgärder som kan vidtagas mot kunden.

Högst upp på sidan

14.2 Partnertjänster

1. Utöver ovanstående bestämmelser bör det observeras att partner ansvarar för den PR för erbjudanden som publiceras på/i deras egna webbplatser, mobila tjänster och/eller något annat verktyg som används till att öppna webbplatsen och/eller mobila tjänster.

Högst upp på sidan

15. Klagomål

1. Klagomål gällande hotelltjänster som inte har utförts eller som inte har utförts på ett tillfredsställande sätt måste, i syfte att underlätta behandlingen, skriftligen meddelas till ACCOR S.A. inom åtta dagar efter avresedatumet från hotellet – antingen direkt till hotellet eller till kundtjänstadressen som anges ovan.

2. Accors hotell drivs av företag som är juridiskt skilda från ACCOR S.A. och därför hålls ensamt ansvariga inför kunder för potentiella skador. I fall av rättstvist måste kunder därför förhandla uteslutande med företaget, som ansvarar för det hotell, som de bodde på.

Högst upp på sidan

16. Priser

1. Priserna för bokningen av tjänster anges före och under bokning.

2. De angivna priserna är per rum och för det antal personer och de datum som har valts.

3. Priser bekräftas till kunden inklusive alla skatter, i hotellets kommersiella valuta (som i vissa fall kan skilja sig åt från den lokala valutan för hotellet) och är giltiga endast för den period, som anges på webbplatsen eller via mobiltjänsterna.

4. Om betalning till hotellet utförs i någon annan valuta än den som har bekräftats i bokningen är kunden skyldig att betala växlingsavgifterna.

5. Alla bokningar, oavsett var de har gjorts, ska betalas i den lokala valutan för hotellet, om inget annat anges specifikt på hotellet.

6. Om inget annat anges på webbplatsen ingår inga extra tjänster (frukost, halvpension, helpension, etc.) i priset. Om inget annat anges via mobiltjänsterna ingår inte frukost i priset.

7. Turistskatt, som anges på sidan för priser, måste betalas direkt till hotellet med undantag för förskottsbetalningar online, där detta belopp kan ingå.

8. Priserna inkluderar den moms som gäller på bokningsdagen. Varje förändring gällande momssats kommer automatiskt att återspeglas i de priser, som visas på faktureringsdagen.

9. Alla förändringar eller införande av nya lagliga eller reglerande skatter, som påförs av de behöriga myndigheterna, kommer att återspeglas automatiskt i priserna, som visas på faktureringsdagen.

10. Konvertering till utländsk valuta ges som en indikation och är inte bindande. Endast den valuta som bekräftas vid bokning är garanterad (om denna valuta skiljer sig från den som används på hotellet kommer eventuella växlingsavgifter dock att förblir kundens ansvar).

11. Om det vid ett givet belopp anges att betalning ska utföras vid ankomst eller avresa från hotellet, och kundens valuta inte är densamma som hotellets valuta, kan beloppet som debiteras av hotellet skilja sig från det som angavs när bokningen gjordes, på grund av en eventuell skillnad mellan växelkursen vid tidpunkten för bokningen och datumet för hotellvistelsen.

12. När kundens bokning bekräftas kommer ACCOR S.A. att uppge det totala beloppet för beställningen.

13. Priser kan öka på grund av olika skatter beroende på städer/länder. Kunder förbinder sig att betala de olika skatterna utan klagomål till ACCOR S.A.

14. Vissa kampanjerbjudanden som finns tillgängliga på internet säljs uteslutande på internet, det vill säga på distans och under inga omständigheter vid receptionsdisken på hotellet.

Högst upp på sidan

17. Betalning

1. Kunderna ger sina bankuppgifter som en garanti för bokningen, förutom när andra särskilda villkor eller priser gäller för kreditkort eller betalkort (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, etc.) enligt det valda hotellet, genom att ange kortnumret utan mellanslag, dess förfallodatum och säkerhetskoden i fältet som har skapats för detta syfte (säkert tillträde genom SSL-kryptering), som förskottsbetalning via Ogone-/Ingenicos Payment Services plattform eller CyberSource-plattformar för betalning online.Hotellet förbehåller sig rätten att be gästen uppvisa ID-handling i samband med bankkortsbetalning.

2. Betalning debiteras på hotellet under vistelsen, utom när särskilda villkor eller priser gäller när betalning sker vid bokningstillfället (förskottsbetalning online för vissa priser). Denna förskottsbetalning fungerar som en deposition. I de fall då priset inte har betalats i förväg online kan hotellet be kunden om en deposition eller om tillstånd att debitera kreditkortet vid ankomst för att garantera betalning av de belopp, som motsvarar de tjänster, som tillhandahålls av hotellet.

3. Medlemmar i ACCOR S.A:s hotellojalitetsprogram kan boka hela, eller delar av, vistelser med sina poäng på/via AccorHotels webbplats eller mobila tjänster under förutsättning att:

Poäng hos Le Club AccorHotels som används på detta sätt kommer att dras från kontot när bokningen görs. Använda poäng kan endast tillgodoräknas på nytt till giltiga kort och i fall bokningen gäller ett pris som kan annulleras eller ändras, och om annulleringen eller ändringen görs före ankomstdatum till hotellet.
Inga poäng kan tillgodoräknas på nytt i fall att priset är betalt i förväg, inte kan annulleras eller ändras och/eller inte kan återbetalas.
Endast den del av bokningen som har betalats med kreditkort kan tillgodoräknas med poäng.
Användningen av poäng kommer inte att medföra någon som helst monetär motsvarighet, inklusive att växel utlämnas.
För alla frågor som rör användning av poängen för att boka en hotellvistelse ska kunder använda det tillämpliga formuläret för klagomål som finns på sidan ”Hjälp och service” på webbplatsen och mobiltjänsterna.

Observera att hotellcheckar, i synnerhet sådana som utfärdats genom ACCOR S.A:s hotellojalitetsprogram, endast kan användas till att betala utgifter på plats på hotellet. Hotellcheckarna kan inte under några omständigheter användas till att förskottsbetala en hotellvistelse, varken hela eller delar av den, eller som garanti för en bokning.

4. I händelse av en utebliven ankomst (bokningen har inte annullerats - kunden kommer inte till hotellet) när en bokning har garanterats med kreditkort, kommer hotellet att debitera ett kompensatoriskt schablonbelopp som motsvarar beloppet för den första natten från kundens kreditkort som gavs för att garantera bokningen. Eventuella ytterligare bokade nätter kommer att annulleras utan kostnad om inget annat anges i försäljningsvillkoren för det bokade priset.

5. Accor SA har valt Ogone/Ingenico Payment Services (betaltjänstleverantör) och CyberSource för att säkra betalningar med kreditkort online. Giltigheten av kundens betalkort verifieras genom Ogone/Ingenico Payment Services och CyberSource. Betalkort kan förvägras av flera skäl: stulna eller blockerade kort, kreditgräns har nåtts, felaktiga siffror etc. I händelse av ett problem kommer kunderna att behöva kontakta både sin bank och hotellet för att bekräfta bokningen och betalningsmetoden.

6. Om en kund bokar flera rum, men förskottsbetalning endast krävs för ett av dessa rum, till exempel, gör betalkortet som har använts på Ogone/Ingenico Payment Services eller CyberSources plattform att rummet i fråga betalas i förskott, och det angivna betalkortet kommer då att fungera som en garanti för de andra rummen. Denna punkt gäller inte för mobiltjänsterna.

7. Vid tidpunkten för förskottsbetalningen inkluderar det belopp, som debiteras för bokningen, priset för boende, skatt förknippad med boendet, priset på måltider om frukost väljs samt skatt förknippad med måltider och andra tilläggstjänster som har valts av kunden (som nämnts i punkt 15.6).

8. I de fall då priset betalas genom en förskottsbetalning online kommer det belopp som betalats i förskott, dvs. depositionsavgiften, att debiteras vid bokningstillfället.

9. Vissa hotell kan generera fakturor/räkningar på elektronisk väg. Den ursprungliga filen är certifierad och finns tillgänglig online från den e-postadress, som har meddelats av hotellet.

Högst upp på sidan

18. Lagring - arkivering

1. ACCOR S.A. garanterar att skriftliga dokument som bekräftar att avtal för en summa på etthundratjugo (120) euro eller mer har slutits arkiveras, från den tidpunkt då avtalet ingås och tills tjänsten har tillhandahållits (under en period på tio (10) år) och garanterar åtkomst till det aktuella dokumentet när som helst under den tiden.

2. Avtalsdokument arkiveras i elektroniskt format eller pappersformat.

Högst upp på sidan

19. Skydd av integritet och personuppgifter

1. ACCOR S.A. behandlar personuppgifter och ansvarar för dessa.

2. Kunderna informeras, i varje formulär med personuppgifter, om svaren är obligatoriska eller frivilliga genom användning av en asterisk.

3. Om information som betecknas som obligatorisk inte tillhandahålls kan ACCOR S.A. inte kan registrera bokningen, hantera kundens deltagande i lojalitetsprogrammet eller hantera klagomål framförda av kunden.

4. Uppgifterna som bearbetas är avsedda för ACCOR S.A., dess koncernföretag, affärspartners, tjänsteleverantörer (i synnerhet leverantörer av online-betalning) och hotell.

5. Tjänsteleverantörer och hotell kan vara etablerade utanför EU. Det specificeras att den data som ACCOR S.A. samlar in (identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, personuppgifter, yrkesrelaterade uppgifter och ekonomisk samt finansiell information) kan komma att omfattas av gränsöverskridande flöden mot länder utanför EU som inte skyddar personuppgifter på ett adekvat sätt. Uppgifter kan lämnas till partner som är etablerade i vilket land som helst i världen i syfte att tillhandahålla de tjänster som kunden önskar när sådana flöden är nödvändiga för att uppfylla avtalsförhållandet mellan ACCOR S.A. och kunden, eller avtalsförhållandet mellan ACCOR S.A. och en tredje part i kundens intresse.

6. Inom ramen för åtgärder som vidtogs inför bokningen eller verkställandet av hotellbokningsavtalet kan var och en i den mån den berörs vara mottagare av identifieringsuppgifter, personliga och professionella uppgifter samt ekonomisk och finansiell information, i synnerhet för ändamål såsom hotellbokning, förvaltning av lojalitetsprogram och klagomålshantering.

7. ACCOR S.A. har erhållit tillstånd från CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés - Franska dataskyddsmyndigheten) (Beslut DF-2014-345 från 4:e juni 2014) som gör det möjligt för ACCOR S.A. att överföra de ovan nämnda kategorierna av uppgifter till alla länder där dotterbolag, tjänsteleverantörer och franchisehotell till ACCOR S.A. är etablerade, för ändamål såsom kundrelationer, bokningar, kundpreferenser och förvaltning av marknadsföring och kampanjer.

8. Kunden kan godkänna att ACCOR S.A. förmedlar kundens personuppgifter till tredje part i enlighet med företagets Deklaration om skydd av kunders personuppgifter.

9. Under onlinebetalning i synnerhet måste kundens bankuppgifter överföras av betaltjänstleverantören (Ogone/Ingenico Payment Services eller CyberSource) till hotellets bank för att verkställa hotellbokningsavtalet. Kunderna informeras om att denna överföring av uppgifter därför kan ske i andra länder, som inte har tillräckligt skydd av personuppgifter, som föreskrivs i den franska lagen för skydd av personuppgifter. Dock samtycker kunderna till denna överföring, som krävs för att deras bokning ska kunna utföras. Som ett professionellt företag har Ogone/Ingenico Payment Services och CyberSource på ACCOR S.A. befordran åtagit sig att vidta alla möjliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter i ovan nämnda överföringar respekteras.

10. Kunden har av legitima skäl rätt att motsätta sig, ifrågasätta, få åtkomst till och korrigera sina uppgifter genom att skriva till data.privacy@accor.com. ACCOR S.A. kan i synnerhet skicka nyhetsbrev, kampanjerbjudanden och kundenkäter efter hotellvistelser till kunden via e-post. Längst ned i alla e-postmeddelanden med reklam/marknadsföring finns en länk där kunden kan avsluta prenumerationen.

11. Vissa Accorhotell behandlar personuppgifter i syfte att förebygga hot mot egendomens och personers säkerhet, och för att svara på utestående skulder. Av dessa skäl kan hotellet besluta att inkludera kunder i kategorin ”svartlistade” om kundens beteende har varit olämpligt på följande sätt: aggressivitet och oförskämdhet, bristande uppfyllelse av avtal med hotellet, underlåtenhet att iaktta säkerhetsföreskrifter, stöld, skadegörelse och vandalism eller betalningstvistefrågor. Dessa uppgifter är obligatoriska. Statusen ”svartlistad” kan leda till att hotellet, där den här informationen har sitt ursprung, vägrar en kund bokning när han/hon återvänder till samma hotell, under en period, beroende på orsakerna, på 122 eller 450 dagar (i fall av angrepp mot personal och/eller kunder, slagsmål inom hotellområdet, förolämpningar, hot eller hotfullt beteende gentemot personal och/eller kunder, beteende som har stört andra kunder, skador tillfogade säkerhetsutrustning, onödigt utlösande av säkerhetsutrustning, eller andra åtgärder som har orsakat säkerhetsrisker för personalen och/eller kunder). Uppgifter om kundens identitet och status som svartlistad är avsedda för behörig personal på hotellet där svartlistningen gjordes, liksom för ACCOR S.A. och dess tjänsteleverantörer som har hand om hotellbokning. Dessa kan vara etablerade utanför EU, i Marocko, ett land utan likvärdigt skydd, eller i USA. Överföring av personuppgifter till Marocko regleras kontraktsenligt av standardiserade avtalsklausuler för ”manager-till-underleverantör”, vilka fastställts av Europeiska kommissionen. Överföring av personuppgifter till USA sker till en enhet som tillhör Safe Harbor.

12. Policyn för skydd av personuppgifter kan läsas i sin helhet i stadgarna för skydd av personuppgifter.

Högst upp på sidan

20. Överenskommelse om bevis

1. Uppgivande av obligatoriska bankuppgifter tillsammans med godkännande av dessa villkor, försäljningsvillkoren för det bokade priset och bokningsformuläret- eller förfrågan samt eventuella särskilda ACCOR-villkor via e-post utgör en elektronisk signatur som är likvärdig med en ”fysisk” underskrift på papper mellan parterna.

2. Den elektroniskt lagrade information som hålls kvar i ACCOR S.A:s IT-system kommer att lagras under rimliga säkerhetsnivåer och kommer att betraktas som ett bevis på kommunikation, beställningar och betalningar mellan parterna.

3. Kunder informeras härmed om att deras IP-adress registreras vid bokningstillfället.

Högst upp på sidan

21. Omlokalisering

I händelse av att det valda hotellet inte är tillgängligt, eller i fall av force majeure, förbehåller hotellet sig möjligheten att ta emot kunden helt eller delvis på ett hotell av motsvarande kategori för samma typ av tjänster. Varje extrakostnad för rummet, transport mellan de två hotellen eller telefonsamtal förblir det valda hotellets ansvar.

Högst upp på sidan

22. Force majeure

1. Force majeure anses vara oförutsägbara och oöverkomliga händelser som ligger utom parternas kontroll och som hindrar kunden eller hotellet från att uppfylla alla skyldigheter eller några av skyldigheterna som anges i avtalet. Fall av force majeure eller oförutsebara händelser anses vara sådana som vanligtvis identifieras av franska domstolar.

2. Ingen part hålls ansvarig gentemot den andra parten i händelse av en skyldighetsöverträdelse till följd av force majeure. Det är uttryckligen överenskommet att force majeure upphäver parternas fullgörande av ömsesidiga skyldigheter och att båda parterna ska stå för de resulterande kostnaderna.

Högst upp på sidan

23. Tvistlösning

1. I händelse av en tvist som rör dessa villkor informerar ACCOR S.A. kunden om möjligheten att använda ett konventionellt medlingsförfarande eller någon alternativ metod för att lösa tvister enligt de villkor som anges i den franska konsumentlagen (del 1, bok VI).

2. Gästen ska först kontakta kundtjänst eller hotellet och försöka att lösa tvisten i godo. Om responsen är negativ eller om inget svar har kommit efter sextio (60) dagar kan gästen kontakta medlaren för resor och turism för ACCORHOTELS Groups hotell, hotell som förvaltas av AccorHotels Group eller franchisehotell som använder sig av medlaren för resor och turism. Kontaktuppgifter och andra uppgifter till/om medlaren för resor och turism finns på fliken ”Support”. Gästen får kontakta medlaren för resor och turism inom tolv (12) månader efter det första yrkandet.

3. ACCOR S.A. informerar också sina kunder om att det finns en europeisk onlineplattform för tvistlösning (Tvistlösning på nätet). Plattformen nås via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Högst upp på sidan

24. Tillämpbar lag

ACCOR S.A:s försäljningsvillkor styrs av fransk lag, vilken inte utgör något hinder för eventuella obligatoriska skyddsbestämmelser som gäller i konsumentens hemland.

Högst upp på sidan

25. Avtal i sin helhet

25.1 Allmän information

1. I ACCOR S.A:s försäljningsvillkor, försäljningsvillkoren för priset som bokas av kunden och bokningsformuläret- eller förfrågan uttrycks parternas skyldigheter i sin helhet.

2. Inga andra allmänna eller särskilda villkor, som meddelas av kunden, kan införlivas i dessa villkor.

3. De handlingar som utgör avtalsförpliktelserna mellan parterna är, i fallande prioritetsordning, bokningsformuläret eller -förfrågan (som täcker de särskilda villkoren för det bokade beloppet) och dessa villkor.

4. I händelse av en skillnad mellan bokningsformuläret och villkoren kommer endast bestämmelserna i bokningsformuläret att gälla.

Högst upp på sidan

25.2 Partnertjänster

1. Om det föreligger en motsägelse mellan de allmänna villkoren och villkoren för användning av webbplatsen eller mobila tjänster, eller en partners försäljningsvillkor och dessa ACCOR S.A:s försäljningsvillkor, gäller endast bestämmelserna häri för den aktuella skyldigheten.

Högst upp på sidan

26. Nullitet

1. Om en eller flera bestämmelser i ACCOR S.A:s försäljningsvillkor anses vara ogiltiga eller befinns vara det enligt en lag eller förordning, eller efter ett slutgiltigt beslut av en domstol med lämplig jurisdiktion, behåller de andra bestämmelserna sin giltighet och omfattning.

Högst upp på sidan

27. Språk

1. Det giltiga språket är franska.

2. Om ACCOR S.A:s försäljningsvillkor översätts till ett främmande språk har det franska språket företräde framför alla andra översättningar i händelse av tvister, rättstvister i domstol, svårigheter att tolka eller verkställa villkoren, och mer generellt när det gäller de befintliga förhållandena mellan parterna.

Högst upp på sidan

28. Komplettering/ändring av villkoren för onlineförsäljning

Dessa villkor för onlineförsäljning kan ändras och/eller kompletteras när som helst av ACCOR S.A. I så fall publicerar ACCOR S.A. den nya versionen av villkoren för onlineförsäljning online. Den börjar automatiskt att gälla för alla kunder med omedelbar verkan, med undantag för kunder vars bokningar har gjorts före det datum då villkoren publiceras online – i vilket fall den tidigare godkända versionen av villkoren fortsätter att gälla.

Kunder hänvisas även till de tilläggsvillkor för försäljning i anknytning till varje belopp, typ av rum eller typ av tjänst, som visas på prislistan.

Försäljningsvillkor för Thalassoterapi-paket

Högst upp på sidan