GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY
W HOTELACH GRUPY ACCORHOTELS

JEŻELI NA INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZNAJDZIESZ NIŻSZĄ CENĘ, OBNIŻYMY JĄ O 10%!!!

WARUNKI OGÓLNE

DEFINICJA

Jeżeli za pośrednictwem dowolnej strony internetowej AccorHotels (lub aplikacji mobilnej) klient zarezerwuje nocleg w hotelu AccorHotels i w ciągu 24 godzin znajdzie na innej stronie internetowej porównywalną ofertę dotyczącą tego samego hotelu z niższą ceną (nie zawierającą lokalnych podatków, ale zawierającą opłaty rezerwacyjne), uznamy tę niższą cenę i dodatkowo obniżymy ją o 10%.

ZASTOSOWANIE GWARANCJI

Gwarancja Najlepszej Ceny odnosi się do rezerwacji w hotelach Sofitel, Pullman, Mgallery, Grand Mercure, The Sebel, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, Adagio Access, ibis, ibis Styles, ibis budget, HotelF1, Orbis dokonywanych za pośrednictwem stron internetowych AccorHotels : www.accorhotels.com, www.sofitel.com, www.pullmanhotels.com, www.mgallery.com, www.grandmercure.com, www.thesebel.com, www.novotel.com, www.SuiteNovotel.com, www.mercure.com, www.adagio-city.com, www.ibis.com, www.hotelf1.com, www.orbis.pl, lub w ich dowolnej wersji mobilnej, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej AccorHotels.com, dla których wystawiono numer potwierdzenia rezerwacji.

Aby złożyć reklamację z tytułu Gwarancji Najlepszej Ceny, należy wypełnić formularz reklamacji na dowolnej stronie internetowej AccorHotels.

CENY OBJĘTE PROMOCJĄ/WYJĄTKI

Gwarancja Najlepszej Ceny obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do rezerwacji w hotelach Sofitel, Pullman, Grand Mercure, The Sebel, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, Adagio Access, ibis, ibis Styles, ibis budget, Hotelf1 lub Orbis, z wyłączeniem sprzedaży pakietów typu all-inclusive (w tym ofert składanych w hotelu, usług transportowych, ani żadnych innych usług związanych z rezerwacją pokoju). 

Ceny, których dotyczy Gwarancja Najlepszej Ceny, muszą być podane do wiadomości publicznej i dostępne do rezerwacji, przy czym z gwarancji są wyłączone:

 • ceny dla grup
 • ceny dla firm
 • ceny dla organizatorów konferencji i seminariów
 • określone oferty promocyjne uprawniające do odbioru dodatkowej zniżki po dokonaniu rezerwacji (np. kody promocyjne przesyłane po rejestracji w biuletynie) 
 • ceny dla posiadaczy karty Business Plus, carte ibis business oraz AccorHotels Advantage Plus
 • ceny oferowane partnerom firmy AccorHotels i ich pracownikom
 • ceny przyznawane pracownikom firmy AccorHotels
 • stawki oferowane przez niewiarygodne źródła (np. Hotwire i Priceline), które podają nazwę hotelu lub lokalizację dopiero po dokonaniu rezerwacji.

Dodatkowo, reklamacji nie podlegają ceny dla osób korzystających z voucherów Le Club AccorHotels.

Gwarancja Najlepszej Ceny nie obowiązuje w odniesieniu do stron internetowych wymagających subskrypcji lub rejestracji online, a także programów wymagających posiadania hasła lub zalogowania się w celu sprawdzenia stawek hotelowych i dostępności miejsc. Obejmuje to wszystkie rodzaje subskrypcji i wszystkie programy, w których członkowstwo nie jest automatyczne, a także (i) wymagające od konsumentów "zarejestrowania się”, aby zostać uczestnikiem; (ii) jakiekolwiek wykorzystywane przez uczestników interfejsy online lub mobilne, które są chronione hasłem; i (iii) w ramach których wymagane jest od konsumentów wypełnienie specjalnego profilu klienta. 

TYP POKOJU

Gwarancja Najlepszej Ceny odnosi się do kategorii pokoju będącego odpowiednikiem pokoju zarezerwowanego za pośrednictwem stron internetowych AccorHotels.

Odpowiednik kategorii pokoju musi być dostępny i możliwy do zarezerwowania na innej stronie internetowej w momencie weryfikacji reklamacji przez Dział Obsługi Klienta firmy AccorHotels.

DATY I DŁUGOŚĆ POBYTU

Gwarancja Najlepszej Ceny odnosi się do tych samych terminów, jakie zostały zarezerwowane na stronach internetowych AccorHotels. W przypadku reklamacji dotyczących rezerwacji dwóch lub więcej noclegów (w tym samym hotelu) Gwarancja Najlepszej Ceny ma zastosowanie na podstawie ceny za nocleg, a nie ceny za całość pobytu. 

WALUTA

Jeżeli cena znaleziona na innej stronie internetowej podana jest w walucie innej niż cena z rezerwacji na stronach internetowych AccorHotels, Dział Obsługi Klienta firmy AccorHotels przeliczy tę cenę na walutę, w której podane są ceny na stronach internetowych AccorHotels. 

Zastosowany zostanie kurs wymiany obowiązujący na stronach internetowych AccorHotels w czasie pierwotnej rezerwacji.

Po przeliczeniu ceny firma AccorHotels zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy różnica pomiędzy cenami wynika z faktu, że obie strony internetowe stosują różne kursy wymiany. 

Różnice cenowe wynikające z wahań cen, zaokrągleń lub zmian kursów wymiany walut nie będą brane pod uwagę w ramach Gwarancji Najlepszej Ceny.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Aby możliwe było zastosowanie warunków Gwarancji Najlepszej Ceny, warunki sprzedaży powiązane z ceną podaną na innej stronie internetowej muszą być takie same, jak warunki sprzedaży odnoszące się do ceny rezerwacji na stronach internetowych AccorHotels. Dotyczy to w szczególności:

 • wymogu płatności z góry lub wpłaty zaliczki
 • warunków anulacji
 • warunków związanych z wprowadzaniem zmian w rezerwacji 

SKŁADANIE REKLAMACJI

Formularz reklamacji online można znaleźć na każdej stronie internetowej AccorHotels. Należy wypełnić obowiązkowe pola w formularzu wniosku oraz dołączyć wymagane dokumenty. Wnioski niekompletne, nieprawidłowe lub zawierające nieczytelne lub niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

Wypełnioną reklamację można przesłać w ciągu 24 godzin od chwili dokonania rezerwacji na dowolnej stronie internetowej AccorHotels (liczonych na podstawie czasu podanego na potwierdzeniu rezerwacji) oraz na 72 godziny przez planowanym przyjazdem do hotelu. Jeżeli pierwotna rezerwacja miała miejsce w ciągu 72 godzin poprzedzających przyjazd do hotelu, Gwarancja Najlepszej Ceny nie ma zastosowania.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Po weryfikacji reklamacji przez Dział Obsługi Klienta, Gwarancja Najlepszej Ceny zostanie przyznana, o ile reklamacja spełnia wszystkie wymogi. Dział Obsługi Klienta prześle wiadomość e-mail z numerem potwierdzenia rezerwacji oraz nową ceną.

W przypadku płatności z góry, hotel zwróci różnicę w cenie na rachunek karty kredytowej wcześniej obciążonej w trybie online.

Jeżeli reklamacja nie spełnia wymogów Gwarancji Najlepszej Ceny, Dział Obsługi Klienta powiadomi o braku możliwości zastosowania Gwarancji za pomocą wiadomości e-mail.

W przypadku anulowania rezerwacji dokonanej na stronach internetowych AccorHotels zastosowanie mają warunki sprzedaży podane na stronie. 

PŁATNOŚĆ W HOTELU

Po przyjeździe gościa do hotelu cena potwierdzona przez Dział Obsługi Klienta zostanie doliczona do rachunku za wszystkie inne usługi nieobjęte rezerwacją (restauracja, bar itp.).

W sytuacji dokonania płatności w momencie rezerwacji rachunek wystawiany przy wymeldowaniu klienta z hotelu będzie obejmował tylko usługi nieobjęte rezerwacją (restauracja, bar itp.).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma AccorHotels nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty powstałe w wyniku anulacji rezerwacji w przypadku jakichkolwiek rezerwacji dokonanych na stronach internetowych innych niż strony internetowe AccorHotels.

Firma AccorHotels zastrzega sobie prawo do zmiany lub uchylenia warunków oraz do zakończenia promocji Gwarancja Najlepszej Ceny w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.