WERELDWIJD PRIVACYBELEID VOOR HOTELGASTEN

1. ONZE TOEZEGGING

Wij verwelkomen u als gewaardeerde gast altijd graag in een van onze hotels. Onze eerste prioriteit is om u uitstekende accommodatie en ervaringen te bieden over de gehele wereld. Uw volledige tevredenheid en vertrouwen in Accor S.A. zijn voor ons van essentieel belang.

Wij beseffen dat privacy deel uitmaakt van uw verwachtingen als gast. Daarom hebben wij dit Privacybeleid voor hotelgasten opgesteld en ingevoerd, waarin wordt beschreven hoe Accor S.A. met uw persoonlijke gegevens omgaat op basis van de '7 privacybeginselen' van Accor S.A.(hierna '7 privacybeginselen van Accor S.A.'), die basisprincipes voor Accor S.A. vormen en derhalve wereldwijd gelden binnen de gehele Accor Groep (Accor S.A. en haar dochterondernemingen).

Bovenkant pagina

2. INSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID VOOR HOTELGASTEN

U dient dit Privacybeleid voor hotelgasten zorgvuldig door te lezen voordat u enige 'persoonlijke informatie' (hierna 'PI' genoemd) aan ons verstrekt. Tot PI behoren alle verzamelde en vastgelegde gegevens in alle indelingen aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld, hetzij direct (bijvoorbeeld naam) of indirect (bijvoorbeeld telefoonnummer).

Dit Privacybeleid voor hotelgasten is onderdeel van de voorwaarden van Accor S.A. die van toepassing zijn op onze hotelservices. Door de genoemde voorwaarden te accepteren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit Privacybeleid voor hotelgasten.

Accor S.A. mag uw PI gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien dit door toepasselijke wetgeving is vereist, wordt u gevraagd om vooraf uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor het ontvangen van dergelijke marketingmaterialen.

Bovenkant pagina

3. 7 PRIVACYBEGINSELEN VAN ACCOR S.A.

Hieronder volgen de 7 privacybeginselen van Accor S.A., die wereldwijd binnen de gehele Accor Groep van toepassing zijn.

 1. Transparantie: bij het verzamelen en verwerken van uw PI zullen wij u relevante gegevens en kennisgevingen verstrekken, voor welke doeleinden en wie de ontvangers zijn.
 2. Legitimiteit: wij zullen uw PI alleen verzamelen en verwerken voor de doeleinden die aan u kenbaar zijn gemaakt in dit Privacybeleid voor hotelgasten.
 3. Relevantie en nauwkeurigheid: wij zullen alleen PI verzamelen die noodzakelijk is voor de verwerking van de gegevens zoals vastgelegd in dit Privacybeleid voor hotelgasten. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat door ons opgeslagen PI accuraat en actueel is.
 4. Opslag: wij zullen uw PI bewaren gedurende de periode die noodzakelijk of gewenst is voor de verwerking van de gegevens zoals vastgelegd in dit Privacybeleid voor hotelgasten en conform plaatselijke wettelijke vereisten.
 5. Toegang, rectificatie en bezwaar: wij bieden u om uw PI in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw PI voor marketingdoeleinden. Zie hieronder voor contactgegevens (par 13).
 6. Geheimhouding en beveiliging: wij zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om uw PI te beschermen tegen abusievelijk(e) of onrechtmatig(e) wijziging of verlies, of tegen ongeautoriseerd(e) gebruik, openbaarmaking of toegang.
 7. Uitwisseling en internationale overdracht: wij kunnen uw PI binnen de Accor Groep of met derden (zoals zakelijke partners en serviceaanbieders) delen voor de doeleinden die zijn omschreven in dit Privacybeleid voor hotelgasten. Wij zullen gepaste maatregelen treffen om dergelijke uitwisseling en overdracht te beveiligen.

Als u vragen heeft over deze 7 privacybeginselen van Accor S.A., kunt u contact opnemen met de Accor S.A. contactpersoon voor gegevensprivacy zoals beschreven in artikel 13 van dit Privacybeleid voor hotelgasten.

Bovenkant pagina

4. BEREIK

Dit Privacybeleid voor hotelgasten is van toepassing op:

 1. Elke vorm van gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door hotels die eigendom zijn of worden beheerd door Accor S.A., d.w.z. hotels die deel uitmaken van de Accor Groep, inclusief de beheerde hotels, bijvoorbeeld hotels die opereren onder de volgende merknamen: Sofitel, Pullman, Novotel, Suite Novotel, Grand Mercure, Mercure, MGallery, ibis, ibis Styles, ibis budget, Hotel F1. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
 2. Alle reserveringswebsites van Accor S.A., d.w.z. bestaande Accor S.A. websites, zoals accorhotels.com. evenals merkwebsites (www.sofitel.com, www.mercure.com,...).

Hoewel dit Privacybeleid voor hotelgasten niet van toepassing is op in franchise beheerde hotels, zal Accor S.A. redelijke inspanningen verrichten om de 7 privacybeginselen van Accor S.A. te beschermen en de voornoemde franchisehouders vragen deze principes te implementeren. Ook zullen wij de voornoemde franchisehouders, verzoeken zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving bij de verwerking van uw PI.

Bovenkant pagina

5. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Als gast van Accor S.A. kan u op verschillende momenten worden gevraagd om PI te verstrekken over uzelf en uw gezinsleden, zoals:

 • Contactgegevens, bijvoorbeeld naam, nationaliteit, telefoonnummers, e-mailadressen, postadressen, enz.;
 • Andere persoonlijke gegevens: geboortedatum;
 • Informatie over kinderen: naam, geboortedatum en leeftijd;
 • Creditcardgegevens;
 • Lidmaatschapkaartnummers van Accor S.A. loyalty programma's of lidmaatschapnummer van Frequent Flyer programma’s of andere partners van Accor S.A. bij wie u bent aangemeld;
 • Uw data van aankomst en vertrek/bezoek bij onze hotels;
 • Uw voorkeuren en interesses, bijvoorbeeld voorkeurlocatie van uw kamer (beneden-/bovenverdieping, enz.), type bed, krant van uw voorkeur, sportieve en culturele belangstelling;
 • Vragen/opmerkingen die u mogelijk heeft tijdens of na uw verblijf in een van onze hotels

Wij verzamelen in het algemeen geen PI van kinderen jonger dan 18 jaar, behalve naam, geboortedatum en nationaliteit zoals rechtstreeks door een volwassene, of met toestemming van een volwassene, namens hen verschaft. Zorg ervoor dat uw kinderen ons geen PI verstrekken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld online. Als u van mening bent dat uw kind PI aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we dergelijke PI kunnen verwijderen.

In het algemeen verzamelen wij niet bewust gevoelige informatie zoals ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen ook andere gegevens dan de hierboven genoemde als gevoelige gegevens worden beschouwd: creditcardnummer, ontspanningsgewoonten, persoonlijke activiteiten en hobby's, culturele gewoonten, status van roker/niet-roker, enz. Wij dienen dergelijke gegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd, echter mogelijk te verzamelen om aan uw vraag te kunnen voldoen, of om u bepaalde services te kunnen verstrekken, zoals een bepaald dieet of bepaalde toegangsfaciliteiten voor mindervaliden.

In dergelijke gevallen zullen wij, als dit door de plaatselijke wetgeving wordt vereist, uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dergelijke gevoelige gegevens te mogen verzamelen en verwerken.

Bovenkant pagina

6. WANNEER WORDT MIJN PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELD?

PI kan in bepaalde situaties worden verzameld, zoals onder andere in de volgende situaties:

 1. Hotelgegevens zoals:
  • Boeken van een hotelkamer;
  • Inchecken en uitchecken;
  • Gebruik van faciliteiten tijdens een verblijf in een hotel zoals vastgelegd via de kamerrekening;
  • Claims, aanvragen en/of geschillen.
 2. Deelname aan marketingprogramma's:
  • Aanmelding bij loyalty programma's van Accor S.A.;
  • Bijdragen aan enquêtes en/of opmerkingen van gasten (bijvoorbeeld 'gasttevredenheidsonderzoek', 'contactformulier'; 'opmerkingen van gasten'; 'Satisfait ou invité');
  • Wedstrijden;
  • Abonnement op nieuwsbrieven om aanbiedingen of informatie per e-mail te ontvangen.
 3. Verschaffen van informatie door externe serviceaanbieders:
  • Touroperators, reisbureaus, GDS-reserveringssystemen.
 4. Internetactiviteiten:
  • Verbinding met Accor S.A. websites (IP-adres, sessiecookies);
  • Invullen van online formulieren (bijvoorbeeld online boekingen, vragenlijsten, enz.).

Bovenkant pagina

7. WAT IS HET DOEL?

Wij gebruiken uw PI voor de volgende doeleinden:

 1. Regelen van uw reservering:
  • Boeken en reserveren van Accor S.A. hotelkamers en aangevraagde accommodatie;
  • Vastleggen en bijhouden van zakelijke informatie om te voldoen aan financiële vereisten;
  • Voor backofficeverwerking, zoals het bijhouden van een lijst met ongewenste gasten, opvolging bij wanbetaling, incorrect gedrag, enz.
 2. Regelen van uw verblijf in het hotel:
  • Bijhouden van gebruik van faciliteiten (telefoon, bar, internet, betaal-tv);
  • Toegang tot kamers.
 3. Verbeteren van onze service, zoals:
  • Verwerking van uw PI in het Clients Relationship Management-programma (CRM) van Accor S.A.;
  • Beter begrip van uw behoeften en aanvragen;
  • Afstemming van onze producten en services zodat deze beter aansluiten op uw wensen.
 4. Verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en toeristisch marketingmateriaal, of het opnemen van contact over ontvangst, services, hotelaanbiedingen of over Accor S.A. partners. U kunt ervoor kiezen uw abonnement op onze e-mailnieuwsbrieven op te zeggen door op de link in een van onze e-mailnieuwsbrieven te klikken.
 5. Verbeteren van onze Accor S.A. services, zoals:
  • Houden van enquêtes en analyseren van vragenlijsten en opmerkingen van gasten;
  • Afhandelen van klachten van gasten.
 6. Beveiligen en verbeteren van uw gebruik van Accor S.A. websites, zoals:
  • Verbeteren van websitenavigatie en;
  • Implementeren van maatregelen voor beveiliging en voorkomen van fraude.
 7. Naleven van de plaatselijke regelgeving (bijvoorbeeld bewaren van zakelijke of financiële documenten).

Bovenkant pagina

8. DELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als wereldwijd bedrijf streven wij ernaar u over de hele wereld hetzelfde niveau van serviceverlening en ontvangst te bieden. Daartoe dienen wij, onder voorbehoud van uw rechten vastgelegd in artikel 13 hieronder, uw PI mogelijk op de volgende manieren te delen met interne of externe ontvangers:

 1. De Accor Groep: we kunnen uw PI delen met door een Accor S.A. entiteit geautoriseerde personen die toegang tot uw PI nodig hebben om u de gevraagde services te kunnen verstrekken of in de context van een handeling als gevolg van het door u verschaffen van dergelijke PI:
  • Hotelmedewerkers;
  • Reserveringsmedewerkers die gebruikmaken van de reserveringshulpmiddelen van Accor S.A.;
  • IT-medewerkers, zakelijke partners en marketingafdelingen;
  • Medische services, indien van toepassing;
  • Juridische afdeling, indien nodig; en
  • Alle relevante personen die deel uitmaken van entiteiten van de Accor Groep voor bepaalde categorieën gegevens.
 2. Externe serviceaanbieders en partners: we kunnen uw PI met derden delen om u de gevraagde services te verstrekken en om uw verblijf bij ons te verbeteren:
  • Externe serviceaanbieders: IT-onderaannemers, banken, creditcardmaatschappijen, externe adviseurs, mailingservicepoviders, drukkerijen;
  • Zakelijke partners.
 3. Lokale autoriteiten – intern onderzoek: we kunnen ook informatie met lokale autoriteiten delen als dit door de plaatselijke wetgeving wordt vereist of als onderdeel van intern onderzoek binnen de Accor Groep conform de plaatselijke regelgeving.

Bovenkant pagina

9. INTERNATIONALE OVERDRACHT

We kunnen voor de doeleinden vastgelegd in artikel 7 van dit Privacybeleid voor hotelgasten uw PI overdragen aan interne of externe ontvangers die kunnen zijn gevestigd in landen waar het niveau van gegevensbescherming anders is.

Daarom implementeert Accor S.A., naast de implementatie van dit Privacybeleid voor hotelgasten, gepaste maatregelen, met inbegrip van contractuele bepalingen, om veilige overdracht van uw PI naar een Accor S.A. entiteit of externe ontvanger in een land waar het beschermingsniveau anders is dan in het land waar de PI is verzameld, te waarborgen.

Bovenkant pagina

10. GEGEVENSBEVEILIGING

Accor S.A. neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen, conform de plaatselijke wettelijke vereisten, om uw PI te beschermen tegen abusievelijke of onrechtmatige vernietiging of abusievelijk verlies, wijziging of ongeautoriseerde bekendmaking of toegang. Daartoe hebben wij technische maatregelen geïmplementeerd zoals firewalls en organisatorische maatregelen zoals een aanmeldsysteem met efficiënte wachtwoorden, fysieke beveiliging, enz.

U dient mogelijk uw creditcardgegevens in te voeren om uw reservering te voltooien; in dergelijke gevallen maakt Accor S.A. gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layer) om dergelijke PI te coderen.

Bovenkant pagina

11. COOKIES

Wanneer u een van de websites van de Accor-groep bezoekt, is de kans groot dat sommige gegevens over uw browsegedrag op uw apparaat (computer, smartphone, tablet, enzovoort) worden opgeslagen in bestanden die "cookies" heten en op uw apparaat zijn opgeslagen.

 1. Welke soorten cookies zijn er?

  Er zijn verschillende soorten cookies:
  • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig om bepaalde websites te kunnen bezoeken en gebruik te kunnen maken van alle functies (de helpfunctie van het besturingssysteem, schermweergave, enzovoort). Zonder deze cookies kunnen functionele aspecten van het apparaat zoals het scherm niet optimaal functioneren. Opmerking: deze cookies verzamelen alleen technische gegevens die niet herleidbaar zijn naar uzelf.
  • 'Prestatie'cookies: met deze cookies kunnen wij de ervaring van een gebruiker verbeteren omdat ze ons informatie verschaffen over hoe onze websites worden gebruikt (vaakst bezochte pagina's, gebruikte toepassingen, enzovoort). Deze cookies slaan geen persoonsgerelateerde informatie op.
  • Functionele cookies: om browsen eenvoudiger te maken, slaan deze cookies bepaalde gebruikersvoorkeuren op (taal, gebruikersnaam, land, enzovoort).
  • Commerciële cookies: door deze cookies worden er advertenties voor een gebruiker weergegeven op basis van zijn of haar interesses; het aantal keer dat de advertenties worden weergegeven, wordt echter wel gelimiteerd.
  • Cookies van derden: deze cookies zorgen ervoor dat derde partijen ("affiliates") die marketingcampagnes publiceren op hun websites kunnen worden betaald namens de "webwinkelier".
  • Cookies van sociale netwerken: met deze cookies van derden kunt u over de inhoud van onze website communiceren met anderen, maar kunt u ook uw mening geven over onze website. Dit doet u via de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk" op "Facebook", "Twitter", "LinkedIn", "Viadeo", enz.
   Sociale netwerken die over deze knoppen beschikken kunnen u identificeren aan de hand van deze knoppen, zelfs als u op geen van hen hebt geklikt toen u onze website bezocht. Sommige cookies staan het betreffende sociale netwerk toe om u te volgen op onze website wanneer u onze website bezoekt en tegelijkertijd uw sociale netwerk is geactiveerd op uw apparaat.
   We hebben geen invloed op de procedures die sociale netwerken gebruiken om informatie te verzamelen over hoe u door onze website navigeert. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken aangaande uw persoonlijke gegevens. U kunt bepaalde privacyopties gebruiken op deze sociale netwerken, met name door uw gebruikersaccounts voor elk van deze netwerken aan te passen.
 2. Waarom maakt Accor S.A. gebruik van cookies?

  Met behulp van cookies kunnen wij uw browse-ervaring verbeteren wanneer u de websites van de Accor-groep bezoekt. Deze cookies stellen ons in staat om:
  • de opmaak van onze websites aan te passen aan de voorkeuren voor uw apparaat (taal, resolutie, besturingssysteem, enzovoort)
  • sommige gegevens die u in onze onlineformulieren invult, te bewaren zodat wij uw volgende bezoeken aan onze websites kunnen personaliseren
  • u de mogelijkheid te bieden om uw persoonlijke pagina's sneller te openen door de aanmeldgegevens of de gegevens die u voorheen hebt ingevoerd, op te slaan
  • statistieken te verzamelen. Deze hebben voornamelijk betrekking op hoe vaak u onze websites bezoekt en welke van onze diensten u gebruikt (bekeken secties en inhoud, koppelingen) met het doel om de relevantie en bruikbaarheid te verbeteren
  • beveiliging aan te brengen (bijvoorbeeld door u te vragen opnieuw verbinding te maken met een pagina of dienst nadat er een bepaalde tijd is verstreken)
  • u door middel van advertenties gepersonaliseerde inhoud te bieden die u wellicht interessant vindt (betere aanbiedingen, andere bestemmingen, enzovoort).
  Belangrijk: advertenties van en koppelingen naar websites van derden kunnen op onze websites voorkomen. Uw persoonlijke gegevens kunnen door derden worden verzameld als u op een van deze koppelingen klikt. Bezoeken aan websites van derden vallen niet onder dit beleid. De Accor-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid van derden op het gebied van persoonlijke gegevens en het gebruik hiervan.
 3. Hoe kunt u de cookies beheren (inschakelen, beperken, blokkeren)?

  Het configureren van uw internetbrowser (Internet ExplorerTM, FirefoxTM, SafariTM, Google ChromeTM, OperaTM, enzovoort) is een gratis en effectieve manier om cookies te beheren. U kunt dan beslissen:
  • om het gebruik van alle cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die u raadpleegt, in te schakelen. Opmerking: deze cookies kunnen alleen worden gelezen door hun uitgevers. Deze keuze is niet definitief; u kunt deze cookies te allen tijde weer uitschakelen, (beheer van cookies verschilt per internetbrowser; bekijk de instructies die van toepassing zijn)
  • om het gebruik van cookies op uw apparaat te blokkeren. In dit geval willen wij u erop wijzen dat het navigatiegemak wordt beïnvloed. Voor sommige functies is het gebruik van cookies noodzakelijk; het is bijvoorbeeld mogelijk dat, zonder gebruik van cookies, uw besturingssysteem niet wordt herkend of dat de taal die wordt weergegeven niet de verwachte taal is. Als de strikt noodzakelijke cookies niet beschikbaar zijn, accepteren wij als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor ongemak dat is veroorzaakt door het eventueel niet functioneren van onze diensten
  • om door uw browser te worden gevraagd akkoord of niet akkoord te gaan voordat de nieuwe cookie op uw apparaat wordt geïnstalleerd
  • om cookies te accepteren of weigeren, afhankelijk van de uitgever
   De manier waarop u cookies kunt beheren, is afhankelijk van welke browser u gebruikt. Hieronder vindt u alle informatie met betrekking tot gebruiksinstructies:
   Internet ExplorerTMhttp://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
   ChromeTMhttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
   SafariTMhttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
   FirefoxTMhttp://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
   OperaTMhttp://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
  "Flash"©-cookies in "Adobe Flash Player"TM

  "Adobe Flash Player"TM is een toepassing waarmee dynamische inhoud snel kan worden ontwikkeld met behulp van de programmeertaal "Flash". Flash (en vergelijkbare toepassingen) bewaren de instellingen, voorkeuren en het gebruik van deze inhoud met een technologie die vergelijkbaar is met de werking van cookies. "Adobe Flash Player"TM beheert deze informatie en uw voorkeuren echter aan de hand van een interface die verschilt van de interface van uw browsersoftware.

  Omdat uw apparaat waarschijnlijk inhoud weergeeft die is ontwikkeld met behulp van de programmeertaal Flash, willen wij u verzoeken om de website http://www.adobe.com/ te bezoeken voor Flash-cookiebeheer.

Bovenkant pagina

12. GEGEVENSOPSLAG

Wij zullen uw PI alleen zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden vastgelegd in dit Privacybeleid voor hotelgasten, of voor zover dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

Bovenkant pagina

13. TOEGANG, WIJZIGING EN BEZWAAR

U heeft het recht om uw PI in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw PI zoals beschreven in dit Privacybeleid voor hotelgasten mits u hiervoor legitieme redenen hebt. Houd er echter rekening mee dat als u bezwaar maakt, wij in sommige omstandigheden u mogelijk niet de gevraagde service kunnen verstrekken.

Als u uw rechten op uw PI die door een bepaald hotel wordt bewaard, wilt uitoefenen, dient u rechtstreeks contact met het hotel op te nemen.

Om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw PI voor marketingdoeleinden of indien u bij het uitoefenen van uw rechten problemen ervaart, kunt u contact opnemen met de speciale contactpersoon voor gegevensprivacy van de Accor Groep:

ACCOR S.A.
Data Privacy Department
Immeuble Odyssey
110 Avenue de France
75210 Paris Cedex 13, Frankrijk

In het belang van de privacybescherming van alle gasten van de Accor Group dienen wij uw identiteit vast te stellen voordat wij kunnen reageren op uw verzoek. Daartoe kunnen wij u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs, zoals een geldig(e) rijbewijs, identiteitskaart of paspoort, vragen.

Als uw PI niet correct, volledig of actueel is, richt uw verzoek om correctie dan aan het Data Privacy Department van Accor S.A.. Alle verzoeken om correctie zullen zodra dit praktisch mogelijk is of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden afgehandeld.

Bovenkant pagina

14. UPDATES

Wij kunnen dit Privacybeleid voor hotelgasten van tijd tot tijd aanpassen, zoals hieronder aangegeven. Daarom nodigen wij u uit om dit Privacybeleid voor hotelgasten regelmatig door te lezen en in elk geval wanneer u een reservering maakt bij een van onze hotels.

Bovenkant pagina

15. VRAGEN / CONTACTINFORMATIE

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid voor hotelgasten of over hoe Accor S.A. uw PI in het algemeen gebruikt, kunt u contact opnemen met ons Data Privacy Department zoals aangegeven in artikel 13 hierboven.

Bovenkant pagina