Algemene voorwaarden van Club Med

1. Le Club Accorhotels punten sparen voor een verblijf bij Club Med

De leden van Le Club Accorhotels ontvangen 1 Le Club Accorhotels punt per bestede euro, berekend over het totale bedrag van een Club Med arrangement*, voor ieder verblijf in een van de resorts van Club Med wereldwijd. Het maximumbedrag is vastgesteld op € 3.000 per verblijf en dus een maximum aantal van 3.000 Le Club Accorhotels punten per verblijf. De punten worden alleen toegekend indien het verblijf is gereserveerd via het call center van Club Med, de kantoren van het directe netwerk van Club Med of via de website clubmed.com.

Indien er sprake is van een verblijf met het hele gezin, dient de gehele reservering gemaakt te worden onder één enkel Club Med lidmaatschapsnummer.

Le Club Accorhotels punten worden gespaard over het hoogst gepubliceerde tarief, niet over speciale aanbiedingen. Club Med is als enige verantwoordelijk voor de acceptatie van de Le Club Accorhotels kaart en derhalve voor het uitkeren van Le Club Accorhotels punten.

*Club Med arrangement met of zonder transport, exclusief bijkomende kosten: belastingen, lidmaatschapskosten van Club Med, excursies, administratiekosten, aankopen in de resorts.

2.Omzetten in Le Club Accorhotels partnervouchers

Telkens wanneer het aantal gespaarde Le Club Accorhotels punten een van te voren vastgesteld aantal heeft bereikt (het saldo van het rekeningoverzicht dient als bewijs), kan het lid zijn of haar Le Club Accorhotels punten omzetten in Le Club Accorhotels partnervouchers.

Le Club Accorhotels partnervouchers worden geaccepteerd als volledige of gedeeltelijke betaling voor een verblijf in een van de parken van Club Med. Het verblijf moet zijn gereserveerd via het call center van Club Med of via de kantoren van het directe netwerk van Club Med in Europa (Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, Spanje, Portugal, Israël) en in de Verenigde Staten.

3.Klachten bij partners

3.1. Le Club Accorhotelspunten sparen

Als een lid constateert dat zijn Le Club Accorhotels punten niet zijn uitgekeerd binnen de maximum termijn van 6 weken volgend op het verblijf bij Club Med, kan het lid een klacht indienen door het klachtenformulier op te sturen dat beschikbaar is op de website accorhotels.com. In dit formulier moet worden uitgelegd wat het onderwerp van de klacht is en bij het formulier dienen bewijsstukken te worden gevoegd. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van 6 maanden volgend op de transactie.

Voorwaarde voor uitkering van de punten is dat de bij de klacht horende factuur op naam van het lid van Le Club Accorhotels is gesteld.

3.2. Gebruik van Le Club Accorhotels partnervoucher

Voor klachten met betrekking tot de acceptatie van Le Club Accorhotels partnervouchers door Club Med kan het lid het hiervoor bedoelde klachtenformulier gebruiken in de rubriek Hulp en contact.

Sluiten