De voordelen van het accorhotels.com programma

Tot 10% commissie
Conversiepercentage: 3% *
Gemiddelde orderwaarde:
130

U verdient ongeveer 13 per sale!

Voor uw bezoekers: keuze uit 4.000 hotels in in meer dan 90 landen, van van luxe tot budget hotels!

meld u aan voor het affiliate programma van de Accor hotels
* Voorbeeld van conversiepercentage (sales/unieke bezoekers) vastgesteld voor reissites en verwante webites in 2010
Er staat een speciaal team voor u klaar

Heeft u een vraag over het programma?
Wij beantwoorden uw vraag graag.
Neem contact met ons op
affiliate-marketing-nl@accor.com

Affiliate Marketing met presentatie van het affiliate programma van accorhotels
 • presentatie van het affiliate programma van accorhotels
 • presentatie van het affiliate programma van accorhotels
 • presentatie van het affiliate programma van accorhotels

Algemene voorwaarden van het Accorhotels.com affiliate programma

meld u aan voor het affiliate programma van de Accor hotels Lees de voorwaarden, meld u aan voor ons programma en maak uw website winstgevend!

Algemene voorwaarden voor aanmelding voor het programma en het winstgevend maken van uw website

Algemene voorwaarden van het affiliate programma

I. PREAMBULE

 1. Artikel 1. Uiteenzetting vooraf

  Het bedrijf Accor SA (maatschappelijk kapitaal: EUR 712.366.974; hoofdkantoor: 2 rue de la Mare Neuve – 91000 Evry – Frankrijk; RCS Evry n° 602.036.444; hierna aangeduid als 'Accor') heeft een Affiliateprogramma opgesteld met als doel het mogelijk te maken een hyperlink tot stand te brengen tussen de internetwebsite van Accorhotels.com, die zich momenteel op de URL http://www.Accorhotels.com bevindt (hierna aangeduid als 'de website Accorhotels.com'), en de website van een Affiliate (hierna aangeduid als 'de website van de Affiliate'). Met deze hyperlink kunnen bezoekers van de website van de Affiliate door middel van promotiemiddelen als banners, buttons of search engines van Accorhotels.com die naar een pagina van de website Accorhotels.com leiden, worden doorgeleid naar de website Accorhotels.com, waar ze een of meerdere hotelkamers voor een of meerdere overnachtingen kunnen reserveren.

 2. Artikel 2. Definities

  Iedere term of uitdrukking hierna heeft, voor zover de term of uitdrukking in onderhavige voorwaarden wordt gebruikt, de volgende betekenis:

  • - Met 'Affiliatie' wordt het systeem aangeduid waarmee de Merchant zijn producten, services of aanbiedingen kan verspreiden via een netwerk van Affiliates. Bovendien impliceert 'Affiliatie' de acceptatie van de voorwaarden van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com door een Affiliate.
  • - Met 'Affiliate' wordt de persoon (fysiek persoon of rechtspersoon) aangeduid die via een internetwebsite producten of services van de Merchant aanbiedt en die akkoord gaat met de voorwaarden van het Affiliateprogramma, evenals met het doorverwijzen van alle of een deel van de bezoekers van zijn website middels hyperlinks naar de website van de Merchant.
  • - Met 'Merchant' wordt de persoon (fysiek persoon of rechtspersoon) aangeduid die, door middel van het Affiliateprogramma, voorstelt via de website van de Affiliates zijn producten, diensten of aanbiedingen te promoten en alle of een deel van de Bezoekers ervan via hyperlinks door te verwijzen naar de website van de Merchant. Als tegenprestatie biedt de Merchant de Affiliate een beloning, waarvan de voorwaarden en de hoogte afhankelijk zijn van de voorwaarden van het Affiliateprogramma van de Merchant. In onderhavig geval is Accor de Merchant.
  • - Met 'Affiliatieplatform' worden vertrouwde derde partijen aangeduid anders dan de Affiliates en de Merchant. De Affiliatieplatforms worden door de Merchant gekozen en impliceren ondertekening van een overeenkomst tussen het Affiliatieplatform en de Merchant. Accor is een partnerschap aangegaan met drie Affiliatieplatforms, te weten TradeDoubler, Commission Junction en Afilio (hierna respectievelijk aangeduid als 'TradeDoubler', 'Commission Junction' en 'Afilio').
  • - Met 'Affiliateprogramma' (of 'Affiliateprogramma van Accorhotels.com') wordt het geheel aan middelen beschreven dat door de Merchant ter beschikking wordt gesteld aan de Affiliate, zoals hyperlinks en promotiemiddelen, evenals de voorwaarden van het Affiliateprogramma, zoals de beloning, waarmee de Affiliates akkoord zijn gegaan.
  • - Met 'Reservering' wordt de handeling aangeduid waarbij via de website Accorhotels.com een of meerdere hotelkamers in een hotel van de Accor groep voor een of meerdere overnachtingen worden gereserveerd, waarbij de reservering door Accor binnen een termijn van maximaal vijftien (15) dagen via het Affiliatieplatform wordt gevalideerd.
  • - Met 'Trackingsysteem' wordt het geheel aan technologieën aangeduid waarmee het Affiliatieplatform de verschillende activiteitenindicatoren van de Merchant en de Affiliate, zoals afdrukken, muisklikken, gereserveerde bruto overnachtingen en beloning, kan traceren, meten en berekenen.
  • - Met 'Bezoeker' wordt iedere persoon bedoeld die toegang heeft tot internet en die handelingen kan uitvoeren als het raadplegen van een website of het online aankopen of verkopen van producten via een website van een Affiliate.

II. AFFILIATIEVOORWAARDEN

Voor Affiliates brengt een aanmelding voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com twee (2) stappen met zich mee:

 • - Kandidaatstelling door en acceptatie van de Affiliate op een van de drie (3) Affiliatieplatforms waarmee Accor een samenwerking is aangegaan
 • - Kandidaatstelling door en acceptatie van de Affiliate voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com door Accor
 1. Artikel 3. Voorwaarden voor kandidaatstelling voor en acceptatie door een van de Affiliatieplatforms

  Accor werkt samen met drie (3) Affiliatieplatforms. Deze zijn geselecteerd op basis van hun expertise in de desbetreffende markten.

  Om deel te gaan nemen aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com, dient de Affiliate zich eerst in te schrijven bij een van de drie (3) Affiliatieplatforms door als volgt te werk te gaan:

  • - Een van de drie (3) Affiliatieplatforms kiezen waarmee Accor een samenwerking is aangegaan op basis van de markt en op basis van de taal van de website van de Affiliate:
   • - TradeDoubler
    • Markten: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk
    • Talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools en Spaans
   • -Commission Junction
    • Markten: Noord-Amerika en Aziatische-Pacifische regio
    • Taal: Engels
   • -Afilio
    • Markt: Brazilië
    • Taal: Braziliaans Portugees
  • - Het inschrijvingsformulier van het gekozen Affiliatieplatform invullen en akkoord gaan met de voorwaarden van het gekozen platform:

  De Affiliate wordt middels een e-mail van het Affiliatieplatform op de hoogte gebracht of de kandidatuur voor het Affiliatieplatform is geaccepteerd of niet. In geval van acceptatie vindt de Affiliate in het genoemde e-mailbericht een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee de Affiliate verbinding kan maken met het desbetreffende Affiliatieplatform.

 2. Artikel 4. Voorwaarden voor de kandidatuur en acceptatie van de Affiliate voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com

  Alleen Affiliates die zijn ingeschreven voor en geaccepteerd door een van de drie (3) Affiliatieplatforms waarmee Accor een samenwerking is aangegaan, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com.

  De Affiliate kan verbinding maken met het Affiliatieplatform waarvoor de Affiliate een gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen. De Affiliate kan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com in de lijst met affiliateprogramma's vinden, het selecteren, de voorwaarden van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com lezen en zijn kandidatuur voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com indienen. De kandidatuur is pas geldig nadat de Affiliate akkoord is gegaan met de gepresenteerde voorwaarden van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com.

  De Affiliate wordt middels een e-mail van het Affiliatieplatform op de hoogte gebracht of hij voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com is geaccepteerd of niet.

  Accor behoudt zich het recht voor kandidatuuraanvragen willekeurig en zonder opgaaf van reden af te wijzen.

  Websites die worden uitgesloten van deelname, zijn websites die op directe of indirecte wijze (deze lijst is niet gegarandeerd compleet):

  • - worden geëxploiteerd door een bedrijf met een IATA-code, zoals een reisbureau
  • - afbeeldingen of teksten bevatten die gewelddadig, racistisch of lasterlijk zijn, of die aanzetten tot enige vorm van extremisme of discriminatie
  • - pornografisch, erotisch, religieus, politiek of anderszins getint materiaal bevatten
  • - de geldende wet- en regelgeving en de rechten van derden schenden
  • - of die op enige andere wijze schadelijk kunnen zijn voor het imago van Accor of het handelsbeleid van de onderneming

  Nadat de Affiliate is geaccepteerd voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com, kan de Affiliate verbinding maken met het gekozen Affiliatieplatform en aanbiedingen en promotiemiddelen van Accorhotels.com op de website van de Affiliate opnemen door middel van de in het kader van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com door Accor aangeboden hyperlinks, banners, buttons en search engines. De Affiliate kan net zoveel hyperlinks, banners, buttons en search engines opnemen als de Affiliate wil.

 3. Artikel 5. Speciale gevallen van kandidatuur voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com

  Het Affiliateprogramma van Accorhotels.com is, alle Affiliatieplatforms waarmee Accor een samenwerking is aangegaan meegerekend, beschikbaar in de volgende acht (8) talen: Braziliaans Portugees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools en Spaans.

  Het Affiliateprogramma van Accorhotels.com is, alle Affiliatieplatforms waarmee Accor een samenwerking is aangegaan meegerekend, beschikbaar op de volgende elf (11) markten: de Aziatische-Pacifische regio, België, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noord-Amerika, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (Neem contact met ons op voor een gedetailleerde lijst met markten in de Aziatische-Pacifische regio.)

  - Speciaal geval 1: Affiliates met één affiliate website die in meerdere talen beschikbaar is

  Wilt u Affiliate worden en hebt u één affiliate website die in meerdere talen beschikbaar is? Neem dan contact met ons op.

  - Speciaal geval 2: Affiliates waarvan de markt niet voorkomt op de lijst met beschikbare markten voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com

  Wilt u Affiliate worden en maakt u gebruik van een van de hierboven genoemde talen, maar staat uw markt niet op de lijst met beschikbare markten voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com hierboven? Mogelijk kunt u dan uw kandidatuur indienen voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com in een van de acht (8) talen van Accorhotels.com die beschikbaar zijn op de drie (3) Affiliatieplatforms waarmee Accor een samenwerking is aangegaan.

  Wilt u bijvoorbeeld Affiliate worden op de Oostenrijkse markt en hebt u een Duitstalige website, dan kunt u een aanvraag doen voor deelname aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com in het Duits via het Affiliatieplatform TradeDoubler voor Duitsland.

  - Speciaal geval 3: Affiliates waarvan de taal niet voorkomt op de lijst met beschikbare talen voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com

  Wilt u Affiliate worden en komt de taal van uw website niet voor op de lijst met beschikbare talen voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com hierboven? Dan kunt u geen aanvraag doen voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com.

  Dit geldt bijvoorbeeld voor de taal Japans. Neem contact met ons op als u wilt weten welke talen niet beschikbaar zijn.

  - Speciaal geval 4: Affiliates waarvan de markt noch de taal voorkomt op de lijst met beschikbare markten en talen van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com

  Wilt u Affiliate worden, maar komt de taal van uw website noch uw markt voor op de lijst met beschikbare markten en talen van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com? Dan kunt u geen aanvraag doen voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com.

  Dit geldt bijvoorbeeld voor de markt Rusland en de taal Russisch. Neem contact met ons op als u wilt weten welke talen en markten niet beschikbaar zijn.

III. VERPLICHTINGEN VAN ACCOR

 1. Artikel 6. Ter beschikking stellen van aanbiedingen en promotiemiddelen van Accorhotels.com

  Accor verplicht zich om via de drie (3) Affiliatieplatforms waarmee Accor een samenwerking is aangegaan aanbiedingen en promotiemiddelen ter beschikking te stellen aan de Affiliates, waarmee zij de producten, services en aanbiedingen van Accor kunnen promoten. De aanbiedingen en promotiemiddelen bestaan onder andere uit hyperlinks, banners, buttons en search engines van Accorhotels.com.

  De ter beschikking gestelde aanbiedingen en promotiemiddelen kunnen per platform of per markt verschillen.

 2. Artikel 7. Reservering op de website Accorhotels.com

  De Reservering van een of meerdere hotelkamers voor een of meerdere overnachtingen wordt rechtstreeks afgesloten tussen de Bezoekers van de website van een Affiliate en Accor, welke verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de Reservering en de dienstverlening die hieruit voortvloeit, gezien het feit dat de Bezoekers klant zijn van Accor.

  Accor aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de stadia van de ontvangst en verwerking van de Reservering en de dienstverlening wanneer de Bezoekers van de website van een Affiliate hiertoe overgaan (reservering, bevestiging met een creditcard, annulering).

IV. VERPLICHTINGEN VAN DE AFFILIATES

 1. Artikel 8. Algemene verplichtingen

  Gedurende de volledige duur van de deelname aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com verbindt de Affiliate zich tot het volgende:

  • - De website van de Affiliate bevat niet, en biedt geen directe of indirecte koppeling naar websites die het volgende bevatten: afbeeldingen of teksten die gewelddadig, racistisch of lasterlijk zijn, of aanzetten tot enige vorm van extremisme of discriminatie
  • - De website van de Affiliate bevat geen pornografisch, erotisch, religieus, politiek of anderszins getint materiaal.
  • - De website van de Affiliate schendt de geldende wet- en regelgeving en rechten van derden niet.
  • - De website van de Affiliate is op geen enkele wijze mogelijk schadelijk voor het imago van Accor of het handelsbeleid van de onderneming.
  • - De grafische elementen waarin de logo's en merken van Accor zijn vervat, worden gerespecteerd en in geen enkel geval gewijzigd.
  • - De HTML-codes die benodigd zijn voor het aanbrengen van hyperlinks naar de website Accorhotels.com worden niet gewijzigd.
  • - Alleen de door Accor verstrekte hyperlinks of de door middel van de Affiliatieplatforms waarmee Accor een partnerschap is aangegaan verstrekte hyperlinks worden gebruikt om de Bezoekers van de website van de Affiliate toegang te bieden tot de website van Accorhotels.com.
  • - De website van de Affiliate bevat geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke elementen, met name codes of instructies waarmee gegevens, bestanden of andere softwareprogramma's die door Accor of een derde worden gebruikt, kunnen worden bekeken, gewijzigd, gewist of beschadigd.
  • - Koppelingen naar de website Accorhotels.com worden ingeval van ontbinding van onderhavige algemene voorwaarden door Accor of de Affiliate verwijderd, en het gebruik en/of de reproductie op enigerlei wijze van de logo's of de merken van Accor wordt gestaakt.
  • - Accor wordt volledig schadeloosgesteld voor verlies van enigerlei aard dat Accor zou kunnen lijden door een klacht van een derde die voortvloeit uit het feit dat de Affiliate zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden niet is nagekomen.

  De Affiliate garandeert in het algemeen dusdanig te zullen handelen dat geen enkel recht van Accor (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten van Accor) of van een derde in geen enkel juridisch systeem en op geen enkele wijze wordt geschonden.

 2. Artikel 9. Verplichtingen in verband met reclame

  Gedurende de volledige duur van de deelname aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com verbindt de Affiliate zich tot het volgende:

  • - De Affiliate koopt geen zoekwoorden die deel uitmaken van domeinnamen of merken van Accor, of hiervan zijn afgeleid, bij zoekmachines of dienstverleners voor verwijzingen (zoals onder andere Google en Yahoo). De Affiliate dient zich te houden aan het beleid voor verwijzingen en reclame van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com. Dit beleid voor verwijzingen en reclame (of het 'zoekwoordbeleid') is te vinden in de presentatie en de voorwaarden van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com op de drie (3) Affiliatieplatforms waarmee Accor partnerschappen is aangegaan. Neem voor meer informatie contact op met affiliate-marketing-nl@accor.com.
  • - De Affiliate deponeert geen domeinnamen die een of meerdere merken bevatten die toebehoren aan Accor, ongeacht of deze juist of onjuist zijn gespeld.
  • - De Affiliate creëert geen subdomein dat een of meerdere merken bevat die toebehoren aan Accor, ongeacht of deze juist of onjuist zijn gespeld.
  • - De Affiliate gebruikt geen merken die toebehoren aan Accor in de HTML-code van de pagina's van de website van de Affiliate om hoger te worden weergegeven in de zoekresultaten van zoekmachines, tenzij Accor hier voorafgaand schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  • - De Affiliate gaat niet over tot communicatieactiviteiten waarin een of meerdere merken die toebehoren aan Accor worden geciteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accor.
  • - De Affiliate geeft Accor onmiddellijk en zonder enige kosten voor Accor elke domeinnaam terug die een of meerdere merken van Accor bevat en die voorafgaand aan de inschrijving van de Affiliate bij het programma van Accorhotels.com is gedoneerd.
  • - Voor elke vorm van reclame per e-mail verplicht de Affiliate zich om de artikelen 20, 21 en 22 van de Franse wet 2004-575 van 21 juni 2004 in acht te nemen (wet betreffende het vertrouwen in de digitale economie), die voorzien in een duidelijke identificatie van de afzender alsmede het onderwerp van het bericht.

V. BELONING

 1. Artikel 10. Hoogte van de beloning

  In het kader van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com verplicht Accor zich een beloning uit te keren aan de Affiliate voor elke Reservering die op Accorhotels.com wordt verricht door een Bezoeker van de website van de Affiliate die is doorverwezen via een op de website van de genoemde Affiliate geplaatste hyperlink, binnen dertig (30) dagen nadat de Bezoeker op de genoemde hyperlink heeft geklikt.
  Accor verwijdert cookies na dertig (30) dagen.

  De beloning komt overeen met een percentage van het totaalbedrag inclusief btw dat met de reservering is gemoeid. Op het percentage, dat per hotelmerk varieert, is het volgende schema van toepassing:

  Alle geaccepteerde Affiliates van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com profiteren, ongeacht het Affiliatieplatform waarmee Accor een partnerschap is aangegaan, van de 'algemene beloning'.

  Hoogte van de 'algemene beloning':
  • - Luxe hotels (Sofitel, Pullman ): 8%*
  • - Hotels in het middensegment (Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio en Orbis): 6%*
  • - Voordelige hotels (ibis, ibis Styles): 3%*
  • - Goedkope hotels (ibis budget, Hotel Formule 1 en Hotel F1): 1,50%*
  * van het totaalbedrag inclusief btw dat met de Reservering is gemoeid.

  De 'algemene beloning' wordt alleen berekend en uitgekeerd voor geldige Reserveringen zoals volgens de voorwaarden die in artikel 12 zijn uiteengezet.

  Op basis van het aantal Reserveringen en de promotie inspanningen van de Affiliate kan Accor de Affiliate de zogenoemde 'premium beloning' aanbieden, volgens het volgende schema:

  Hoogte van de 'premium beloning':
  • - Luxe hotels (Sofitel, Pullman ): 10%*
  • - Hotels in het middensegment (Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio en Orbis): 8%*
  • - Voordelige hotels (ibis, ibis Styles): 4,50%*
  • - Goedkope hotels (ibis budget, Hotel Formule 1 en Hotel F1): 2%*
  * van het totaalbedrag inclusief btw dat met de Reservering is gemoeid.

  De 'premium beloning' wordt alleen berekend en uitgekeerd voor geldige Reserveringen zoals volgens de voorwaarden die in artikel 12 zijn uiteengezet.

  Accor behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de aard en hoogte van de beloningen van onderhavige algemene voorwaarden van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com te wijzigen.

 2. Artikel 11. Reserveringen die geen recht geven op een beloning

  In het kader van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com biedt Accor de Affiliate geen beloning in de volgende situaties:

  • - Een Bezoeker is doorverwezen via een op de website van de genoemde Affiliate geplaatste hyperlink, maar maakt geen Reservering binnen dertig (30) dagen nadat deze op de genoemde hyperlink heeft geklikt.
  • - Een Bezoeker is doorverwezen via een op de website van de genoemde Affiliate geplaatste hyperlink, maar gaat binnen een periode van dertig (30) dagen nadat deze op de genoemde hyperlink heeft geklikt naar de website van een andere Affiliate en maakt daar een Reservering.
  • - Een Bezoeker is doorverwezen via een op de website van de genoemde Affiliate geplaatste hyperlink, maar de website van de Affiliate beschikt niet over het vereiste trackingsysteem van het Affiliatieplatform waarmee Accor een samenwerking is aangegaan.
  • - Een Bezoeker is doorverwezen via een op de website van de genoemde Affiliate geplaatste hyperlink, maar maakt een Reservering op een andere website van Accor dan Accorhotels.com.
  • - Een Bezoeker is doorverwezen via een op de website van de genoemde Affiliate geplaatste hyperlink, maar maakt een reservering middels een andere methode dan via de website Accorhotels.com (rechtstreeks bij het hotel, telefonisch, enz.).
  • - Een Bezoeker is doorverwezen via een op de website van de genoemde Affiliate geplaatste hyperlink, maar maakt een reservering tegen een specifiek tarief, dat wil zeggen dat dit tarief beschikbaar is zonder specifieke identificatiecode. Bijvoorbeeld: groepstarieven, tarieven voor partners, tarieven voor werknemers, tarieven voor reisbureaus, enz.
  • - Een Bezoeker is doorverwezen via een op de website van de genoemde Affiliate geplaatste hyperlink, maar maakt een reservering voor een hotelmerk dat niet uitdrukkelijk in artikel 10 wordt vermeld. Bijvoorbeeld: Thalassa Sea&Spa, enz.
 3. Artikel 12. Geldigheid van Reserveringen

  Elke Reservering die op de website Accorhotels.com wordt gemaakt door een Bezoeker die is doorverwezen via een op de website van een Affiliate geplaatste hyperlink, binnen dertig (30) dagen nadat deze op de genoemde hyperlink heeft geklikt, wordt in het kader van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com automatisch getraceerd en gemeten door het trackingsysteem van elk van de Affiliatieplatforms waarmee Accor een samenwerking is aangegaan. Elke Reservering is voor de Affiliate en voor het programma van Accorhotels.com in real-time zichtbaar op het Affiliatieplatform waarmee Accor een partnerschap is aangegaan, standaard met als status 'nog niet bevestigd'. Accor controleert elke Reservering en beoordeelt binnen een periode van maximaal vijftien (15) dagen of deze geldig is of niet. De status van de Reservering verandert na een periode van maximaal vijftien (15) dagen in 'bevestigd' als Accor de Reservering geldig acht of in 'geweigerd' als Accor de Reservering afwijst.
  Alleen voor Reserveringen met de status 'bevestigd' wordt een beloning uitgekeerd.

  In geval van verdachte of frauduleuze Reserveringen behoudt Accor zich het recht voor de deelname aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com van de Affiliate op te schorten of te beëindigen en alle of een deel van de nog uit te keren beloningen in te trekken. In voorkomend geval brengt Accor de Affiliate op de hoogte.

VI. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Artikel 13. Beperking van aansprakelijkheid

  Accor garandeert niet dat de werking van de website www.Accorhotels.com ononderbroken of foutloos zal zijn. Accor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van onderbrekingen of fouten.

  Accor is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit de uitvoering van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com.

  In voorkomend geval kan de aansprakelijkheid van Accor niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de vergoedingen die in de afgelopen zes (6) maanden aan de Affiliate zouden zijn betaald.

VII. VERTROUWELIJKHEID

 1. Gedurende de volledige duur van de deelname aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com heeft de Affiliate toegang tot informatie die door Accor als vertrouwelijk wordt beschouwd, met name informatie met betrekking tot Reserveringen (hierna aangeduid als 'Vertrouwelijke informatie').

  De Affiliate verbindt zich gedurende de volledige duur van zijn deelname aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com en vanaf het moment waarop hij toegang heeft tot Vertrouwelijke gegevens, tot het volgende:

  • - De Affiliate houdt deze gegevens geheim
  • - De Affiliate treft dezelfde maatregelen als hij zelf neemt met betrekking tot zijn eigen vertrouwelijke gegevens, om te voorkomen dat deze worden gepubliceerd of aan derden worden bekendgemaakt
  • - De Affiliate geeft deze gegevens alleen door aan medewerkers die hiervan absoluut op de hoogte moeten zijn voor de uitvoering van het Affiliateprogramma van Accorhotels.com
  • - De Affiliate gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van Accor
  • - De Affiliate geeft ieder van Accor ontvangen medium dat Vertrouwelijke informatie bevat, terug of wist dit

  De Affiliate is aansprakelijkheid verschuldigd voor iedere bekendmaking van informatie aan derden en Accor kan deelname van de Affiliate aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadeloosstelling, en zonder afbreuk te doen aan andere stappen die Accor kan nemen om verhaal te halen.

  Onderhavige verplichting eindigt een (1) jaar na het verlopen of de opzegging van de deelname van de Affiliate aan het Affiliateprogramma van Accorhotels.com.

VIII. GELDIGHEIDSDUUR

De inschrijving van de Affiliate bij het Affiliateprogramma van Accorhotels.com is voor onbepaalde duur geldig vanaf de datum van de kennisgeving van de acceptatie van de Affiliate voor het Affiliateprogramma van Accorhotels.com. Bij deze wordt benadrukt dat elk van de partijen de inschrijving te allen tijde met onmiddellijke ingang kan beëindigen door de andere partij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging van de beëindiging op de hoogte te brengen.
Accor kan de deelname met onmiddellijke ingang onderbreken door de Affiliate hiervan op de hoogte te stellen indien de Affiliate zich niet houdt aan een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden.

 1. Artikel 14. Overige bepalingen

  Accor kan het leveren van online services en/of het Affiliateprogramma zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde tijdelijk of definitief beëindigen. Accor is de Affiliate in dat geval geen enkele schadeloosstelling verschuldigd.

  De Affiliate erkent onderhavige algemene voorwaarden te hebben gelezen en er kennis van te hebben genomen en met alle hierin vervatte voorwaarden akkoord te gaan. De Affiliate heeft het belang van deelname aan dit Affiliateprogramma van Accorhotels.com in volledige onafhankelijkheid beoordeeld en kan zich niet beroepen op enige verklaring, garantie of verbintenis anders dan uitdrukkelijk vermeld in onderhavige algemene voorwaarden.

 2. Artikel 15. Toepasselijke wetgeving/toekenning van bevoegdheid

  Op het Affiliateprogramma van Accorhotels.com is de Franse wetgeving van toepassing.

  In geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of schending van onderhavige algemene voorwaarden, spannen Accor en de Affiliate zich in om tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer geen schikking kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank van Parijs.